Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Novinky z tlače » Nálezy v Bojnej sú unikátne aj pre vládu

Nálezy v Bojnej sú unikátne aj pre vládu

Nálezy z Bojnej posúvajú hranice kresťanstva u nás ešte pred Cyrila a Metoda a sú unikátne. Vláda sa rozhodla uvoľniť na zabezpečenie tohoto náleziska 5 miliónov. Veríme, že sa nájdu aj peniaze na jeho odprezentovanie verejnosti. Zabezpečených a "tajných" nálezísk už máme na Slovensku dosť. 

Najvýznamnejším nálezom z Bojnej je šesť pozlátených plakiet zo začiatku 9. storočia. Sú na nich znázornené okrídlené postavy a nápisy v latinke. Nález predstavuje najstarší dôkaz šírenia kresťanstva v rámci národných dejín a prvú stopu súdobého písomného prejavu na našom území ako aj v širšom stredoeurópskom priestore. Plakiet bolo pravdepodobne sedem, zo siedmej sa našiel len okrajový kruh. Skrinka, na ktorej boli plakety pripevnené, musela mať rozmery minimálne 60 x 30 x 30 centimetrov. Išlo preto pravdepodobne o prenosný oltár. Plakety reštaurovali a analyzovali odborníci v špeciálnych laboratóriách vo Viedni. Ich účtovná hodnota je dva milióny korún, historická hodnota je však nevyčísliteľná.

Archeológovia sa zatiaľ nevedia zhodnúť na identifikácii jednotlivých okrídlených postáv znázornených na plaketách. Niektorí sa domnievajú, že Ježiš bol zrejme vyobrazený na chýbajúcej siedmej plakete, iní tvrdia, že by mohol byť jednou z okrídlených postáv. Ďalším významným nálezom z Bojnej je odlievaný zvon z rovnakého obdobia, ktorý sa zachoval celý a dodnes zvoní. Podobné zvony sa našli v Európe len štyri. Poklad z Bojnej dotvárajú stovky železných hrivien, čiže slovanských predmincových platidiel. Našli sa aj kopie, šípy, konské ostrohy, krížové kovanie z konských ohlávok, bronzové ukončenia opaskov či poľnohospodárske nástroje.

Podľa zistení archeológov v Bojnej existovala začiatkom 9. storočia aglomerácia troch hradísk, ktoré pravdepodobne zanikli násilnou cestou, čo dokladajú stopy požiaru, nálezy niekoľkých desiatok šípov a množstvo ukrytých pokladov.

Zdroj: TASR

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,