Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Novinky z tlače » Kostol sv. Michala opäť sprístupnili

Kostol sv. Michala opäť sprístupnili

Kostol svätého Michala v Košiciach je po desiatich rokoch náročnej obnovy opäť prístupný verejnosti.

Úsilie reštaurátorov a špecialistov z rôznych odborov zachrániť jedinečné dielo vrcholnej gotiky približuje výstava fotografií, ktorú dnes otvorili vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.

„Bola to pre nás výzva. Nebýva na Slovensku zvykom, aby sa obnova kultúrnej pamiatky robila tak veľkoryso, od strechy po základy,“ povedal na včerajšej vernisáži konateľ Združenia pre reštaurovanie a obnovu pamiatok Villard, akademický sochár Vladimír Višváder.

„Kostol svätého Michala je jednou z najvýznamnejších gotických pamiatok na Slovensku. Úctu a rešpekt, ktorý v nás vzbudzoval, sme sa snažili pretaviť do precíznej práce. Verím, že krása, v ktorej sa opäť zaskvel, mu vydrží aspoň najbližších sto rokov,“ dodal.

Priebeh komplexnej obnovy jednej z najstarších stavebných pamiatok Košíc dokumentuje približne tristo čiernobielych a farebných fotografií, nákresov a skíc.

Prípravné práce na objekte, ktorý je súčasťou areálu Národnej kultúrnej pamiatky Dómu sv. Alžbety, začalo združenie Villard v roku 1996 ako víťaz výberového konania.

Pôvodný termín ukončenia bol rok 2004, keď si košické biskupstvo pripomínalo 200 rokov od svojho vzniku. Finančné problémy spôsobili pozastavenie prác, a tým aj predĺženie termínu.

Vďaka pochopeniu mestskej a miestnej samosprávy, ministerstva kultúry a finančnej podpory zo strany sponzorov však Farský úrad sv. Alžbety, ktorý bol investorom stavby, dokázal stavebné práce finančne vykryť a dielo dokončiť.

Celkové náklady predstavujú 51 miliónov korún.

Kostol sv. Michala môže byť príkladom komplexného prístupu k záchrane pamiatok na Slovensku. Podľa odborníkov sa obnova exteriéru a interiéru, sochárskej a maliarskej výzdoby architektonického skvostu svojím rozsahom a komplexným poňatím zaraďuje medzi ojedinelé reštaurátorské počiny v rámci celej Európy v posledných rokoch. Výstava potrvá do 15. decembra.

Autor: MIKULÁŠ JESENSKÝ, publikované v SME

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,