Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Novinky z tlače » Kresby hradov z tureckých čias v Štokholme

Kresby hradov z tureckých čias v Štokholme

Vo Švédsku, v kráľovskom vojenskom archíve v Štokholme (Kungliga krigsarkivet), sa nachádza zbierka pôdorysov uhorských pevností zo 17. ÷ 18. storočia.
 

Ani autorovi, kartografovi Györgyovi Kisari Balla, sa nepodarilo zistiť ako sa tieto pôdorysy dostali do Švédska.Vyslovil niekoľko hypotéz, z ktorých najpravdepodobnejšia je nasledovná:
Švédsky kráľ a Vojenská rada disponovali zbierkou máp a terénnych kresieb už od polovice 16. storočia. Tá sa časom rozrastala a dnes tvorí základ vojenského archívu. V roku 1635 vznikol úrad pre pevnosti a opevňovanie, v ktorom boli uložené aj spomínané zbierky. Následník trónu Adolf Fridrich však vytvoril nový Úrad pre pevnosti a opevňovanie v roku 1748, paralelne jestvujúci s pôvodným, založeným v 17. storočí. Vtedy došlo pravdepodobne k prekresľovaniu máp z prvého úradu pre potreby nového. Čo sa stalo s pôvodnými kresbami a odkiaľ pochádzali, nie je známe. V roku 1805 založený Kráľovský vojenský archív v Štokholme prevzal materiál oboch úradov.
Nákresy vojenských opevnení v počte 100 kusov sú zviazané do jednej zbierky, ostatných 22 kusov uverejnených v publikácii, pochádza z ďalších fondov štokholmského archívu. Nachádzajú sa tu aj pôdorysy slovenských pevností a opevnení napr.: Čabraď, Fiľakovo, Komárno, Komjatice, Košice, Krupina, Levice, Nové Zámky, Šariš, Šurany.

Publikované: Informátor Pamiatkového úradu SR (XXX/2004)
Autor: Kisari Balla, Gy.: Törökori Várrjazok Stockholmban. Budapest 1996, 198s.
Signatúra: 28.380

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Ever since Turkish forces

Ever since Turkish forces first crossed the Bosporus, the threat of Ottoman domination in Europe was made real by almost 400 years of armed confrontation. The West viewed the Turkish empire with a mixture of curiosity and fear. A long series of cultural contacts by diplomats, businessmen, explorers, 650-175 scientists, physicians, clergymen and artists brought back reports of the Turkish court military musical ensemble known as the mehter. Eager to emulate the powerful and exotic image of the Ottoman sultan, the courts of the German Protestant 650-180 Union in particular appropriated the concept of the ‘Janissary’ band in their festivals of state. At first Turkish themes incorporated into these events featured musicians in Turkish dress, playing on conventional trumpets, 70-236 shawms, drums and the like. Later, actual ensembles of Turkish musicians were imported. When tensions lessened during relatively long periods of peace,

 

Let’s find a new way

Let’s find a new way of success and its most appropriate time to break your old habits and admit that using tables for layout is outmoded and lazy. It's time to move on to CSS layouts, I have admitted this fact and going to focus on it after my IT related exams such as HP0-P14 and the 70-293 at the last but not least 70-681. Lets go jump into the stream of wisdom like my 642-072.

Computer networks also

Computer networks also differ in their design. The two types of high-level network design are called client-server and peer-to-peer. Client-server networks feature centralized server computers that store email, Web pages, files and or applications. On a peer-to-peer network, conversely, all computers tend to support the same functions. Client-server networks are much more common in business and peer-to-peer networks much more common in homes.

____________________________________________________

Pass4sure ASC-091| Pass4sure 000-979| Pass4sure 000-969| Pass4sure 000-421| Pass4sure 000-119| Pass4sure HP2-E31| Pass4sure HP0-S26| Pass4sure HP0-J40

Přesně před čtyřmi lety

Přesně před čtyřmi lety neděli vězeňské vzpoury zahrnující asi 500 vězňů vypukla v nápravném zařízení Nový hrad. vzpoura vlevo dva strážci a sedm zraněných vězňů, sbíral národní mediální pozornost a vytvořil nějaké špatné vzpomínky, které zůstávají job usa | textile jobs v hlavách zúčastněných osob.
Tom Nipp byl starosta Nový Hrad v době nepokojů. On jel na Broad Street na jeho cestě zpátky do své kanceláře, když policejní šéf Jim Nicholson volal a říkal mu, že vězeňské vzpoury vypukla.

Když Nipp dostal zpátky do města budovy, začal mobilizovat své zaměstnance a on se stal prostředníkem mezi vězením a médií. Jeho kancelář přijaté apparel exporters | import export hovory z asi 20 médií, včetně Fox News a Chicago Tribune.

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,