Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Povesti o hradoch » Pavol Dobšinský: Laktibrada

Pavol Dobšinský: Laktibrada

Podali: Jonatan Čipka Hradovský z Malého Hontu; Ondrej Návoj a Pavol Dobšinský z Gemera; vypravuje tento posledný.

Jeden chudobný človek mal od svojej prvej ženy jednu dcéru. Nezadlho, ako mu tá prvá žena umrela, vzal si druhú ženu, a tá tiež mala od svojho muža dcéru, rovesnicu tamtej. To dievča, čo od tej prvej ženy mal, bolo veľmi statočnô a poriadno; ale toto druhô nedobre sa správalo a nikdy nič robiť nechcelo. A predsa tá macocha vždy len svoju dievku vychvaľovala, že aká to robotnica, aká to statočná dievka; a tú svoju pastorkyňu bila a naháňala a ustavične ju hrešila, že aký to darobník, aký leňoch.

Chodievali tieto dve dievčatá spolu na priadky. Tá macochina dievka naveky na priadkach len smiech a zhon robila a nikdy vreteno nenapriadla; táto druhá zase vždy ticho sedela, priadla a domov aj po dve, aj po tri plné vretená donášala. Ale macocha i pri tých priadkach len svoju vychvaľovala a ukazovala si mužovi tie vretená, čo tá jeho dievka napriadla:
„Pozri,“ povedá, „tvoja dievka nič nevie a moja akú peknú priadzu má.“

A tak aj pred druhými ľuďmi svoju chválila a tamtú ohovárala a hanobila.
Raz išli tieto dve dievčatá večer z priadok do domu. Len tu, ako už mali pri dome cez lesu prekráčať, prebehne tá macochina dcéra túto a skoro prekročí cez lesu. Ako už bola za lesou, povie ku nej:
„Ach, sestrička moja drahá, dajže, daj, zadržím ti tie tvoje vretená, kým prejdeš cez lesu; aby si dáko nespadla a na ne sa nepreklala.“
Táto nič zlého nemyslela a podala ich. Sotva boli vretená v ruke, hybaj tá popredku k materi aj k otcovi, a začala sa chváliť, že koľko ona napriadla a jej sestra že nič.
Ešte len teraz nastal krik a zvada pre neborkú sirotu!
„Vidíš,“ povedá macocha k mužovi, „tá tvoja chýrečná dcéra je len taká daromnica. Dobrou sa stavia a neurobí ani čerta. Ja ti takého hniliaka viacej v dome trpieť nebudem. Urob si s ňou, čo chceš, zajtra ráno ti ju vypravím z domu.“

*

Ráno ešte za tmy naviazala macocha do starých handár a mieškov miesto múky popola, miesto kaše piesku, miesto slaniny kusy z dosák, miesto chleba skáľa a povedala si mužovi: „Tu som ti jej nahotovila strovy, slaniny a chleba na cestu, pakuj sa mi s ňou z očí a daj ju dakde do služby, kde môžeš, nech ju viac nevidím.“
Otec vzal sekeru na plece, pobral sa aj s dcérou preč a zaviedol ju do hory. Tu nazotínal stromov a vystavil jej jeden domček. A neďaleko na buka pripravil jedno kladivce, aby klopalo, keď naň vietor zaveje. Potom jej povedal:
„No, ostaňže ty dievka moja len tu, a ja ti ešte idem dreva narúbať, čo si pri ňom jesť uvaríš. Veď ma ty počuješ, kde budem rúbať.“

A on ju tam nechal a sám odišiel domov.
To kladivce na tom buku vietor neprestal pohybovať, nuž ono naveky klopalo: klop, klop! A milá dievka sa vždy nazdávala, že to otec to drevo rúbe a čakala, kým s narúbaným sa vráti. Len tu veru raz už večer prichodí a milý otec sa ešte nevracia. Vyjde von obzrieť, či ho dakde nevidí, tu počuje kladivce na strome: klop, klop! Vtedy sa, neborká, spamätala a poznala, že ju to otec oklamal. Bola už aj lačná, nuž išla dnu ten svoj batôžtek rozviazať, že si aspoň kus chleba zaje. A tu miesto chleba skaly, miesto múky popol a miesto kaše piesok.

Rozžalostila sa, neborká, a začala veľmi plakať. Vtom, ako tak plače, príde jeden starý zarastený žobrák ku nej do chyže.
„Pán Boh daj šťastia, dievka moja!“ riekne ku nej staručký žobrák.
„Pán Boh daj i vám, starý otec!“ odpovie dievča. „Vitajteže pri nás, vitajte!“
„Ďakujem pekne, dievka moja; či by si ma trochu nezmyla, aj večeru či by si mi nedala?“
„Ach, veru by som vás vďačne aj zmyla aj nachovala; ale vidíte, ja tu ani vody nemám, ani do čoho nabrať, keby aj bola. A moja macocha mi miesto múky popola, miesto kaše piesku do batôžka naviazala.“
„No, nič to, dievka moja, len ty choď von na dvor, nájdeš tam studničku.“

Ona ide na dvor; tu tam studnička, pri nej vedierce. Načrela vody a niesla dnu. Príde dnu; tu tam po stenách tanieriky, aj misky nakvačané a na polici hrnce. A starý žobráčik už bol za ten čas ohňa rozdúchal. Ani dobre svojím vlastným očiam neverila. Ale chytro len postavila tej vody, aby oletnela. Rozviazala ešte ten svoj batôžok, či ešte dač v ňom nenájde; a tu: miesto popola múka, miesto piesku kaša, miesto dosák pôlty slaniny a miesto skáľa chlieb. Hneď postavila večeru.
Potom staručkého pekne poumývala, obriadila, nachovala a do tej svojej komôrky na tie svoje handričky uložila. Sama si ľahla do izbičky na lavičku a usnula.

O polnoci klope voľač na dvere a volá:
„Na piaď chlap, na piaď chlap, na lakeť brada;
otvor mi, otvor mi, dievčička mladá!“
Ona skočí a otvorí; tu vidí jednu Laktibradu pred sebou. Laktibrada prišla dnu a veľa dukátov a zlata jej doniesla.
„Toto ti,“ povedá, „za to, že si ma tak dobre vyslúžila. Bo ten starý žobrák, to som ja. A teraz choď, ľahni si sama v komôrke do postele.“

A vtom Laktibrada zmizla.
Ona šla do komôrky a tu miesto starých handár pekná posteľ odpravená a jedna truhla, plná šatami! Nikdy sa jej ešte tak sladko nespalo ako tej noci.

Na tretí deň ju šiel otec z domu opáčiť. Myslel si, že alebo od hladu skapala, alebo že ju tam divé zvery roztrhali, a tak že aspoň kosti z nej pozbiera. Tu príde ku dievke, a tá v peknej chyži sedela a priadla.
„No, akože sa ty tu máš, dievka moja?“
„Dobre, otec môj; veru ste ma do lepšej služby nemohli zaviesť,“ hneď sa mu pochválila a začala rozkladať, ako sa jej vodilo. Potom mu dala za obrus dukátov so sebou.
Milý otec ide s dukátmi domov. Ešte len zďaleka išiel, už ho doma sučka zazrela a začala štekať:
„Pred ním ide cen, cen;
za ním ide cen, cen!“
„Nie tak, sučka moja,“ ozve sa macocha, „ale:
Pred ním ide hrk, hrk;
za ním ide hrk, hrk.“
Ale sučka neprestala:
„Pred ním ide cen, cen
za ním ide cen, cen!“
Tu príde gazda do chyže a povie:
„Ženo, daj košiar!“
A ona:
„Ešte by ja na tvojej dievkine kosti dala košiar?“
Iba keď začne dukáty z obrusa sypať, vtedy žena chytila košiar a zbierala, čo sa bolo rozsypalo.

*

„No, aleže už teraz aj moju dievku odveď slúžiť, keď si tvoja tak dobre vyslúžila,“ hovorila macocha.
A hneď začala tú svoju dievku vyprávať. Dala jej peknú novú posteľ so sebou, aj šiat od výmyslu sveta, aj strovy, aj omasty, koľko len stačila uniesť. A s tým šiel i s touto milý tatko do hory, vystavil jej domček aj komôrku a nechal ju tam.
Sedí ona, sedí v tej chyži a rozmýšľa, čo si bude variť. Večer príde dnu starý žobrák:
„Pán Boh daj šťastia, dievka moja! Či by si ma nezmyla?“
A ona vezme metlu:
„Ešte som len teraz prišla a už ťa čert doniesol!“
A vybila ho von.
„No, veď je nič, dievka moja!“ povedal žobráčik a tašiel.
Ona si navarila, najedla sa a ľahla si do postele a spala, len tak odfukovala.

O polnoci príde Laktibrada a volá:
Na piaď chlap, na piaďchlap, na lakeť brada;
otvor mi, otvor mi, dievčička mladá!
Ona sa zľakla a skryla sa za pec do kúta. Tu Laktibrada dvere vylámal a stal si naprostred chyže a zase tak kričal. Potom ju chytil a z kože ju vytriasol. Mäso z kostí poobhrýzal a kožu zavesil na dvere. Potom vzal hlavu a gamby z úst odrezal; že sa len tak zuby vyškierali. Vybil jednu šibu na obloku a tam zastrčil tú hlavu.
Na tretí deň ide otec z domu po dcéru; a žena mu nový novučičký obrus dala so sebou. Prichodí ku domčeku, a tu vidí hlavu a zuby z obloka strčať.
„Ej,“ povedá, „musí jej dobre byť; ešte len zďaleka idem a už sa mi usmieva.“

A tu príde dnu; tam iba kosti na jednej hŕbke a koža na dverách zavesená a hlava v obloku zastrčená. Nepovedal nič, len zobral, čo našiel do obrusa, a poď domov.
Prichodí ku domu, tu ho zazrie sučka a začne:
„Pred ním ide hrk, hrk;
za ním ide hrk, hrk.“
„Nie tak, sučka moja,“ ozve sa mater, „ale:
Pred ním ide cen, cen;
za ním ide cen, cen.“
Ale milá sučka neprestala:
„Pred ním ide hrk, hrk;
za ním ide hrk, hrk.“
Žena vzala metlu a odbila ju.

Otec prišiel dnu do chyže a ona skoro doniesla kôš, že sa jej budú sypať dukáty. Tu sa vysypú samé obhryzené kosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autor: Pavol Dobšinský
Zdroj: Zlatý fond denníka SME
Dielo podlieha licencii Creative Commons. Viac info

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Veľmi dobrý príbeh,

Veľmi dobrý príbeh, úžasný!
I really like it!
Ako sa jej dcéra viesť svoj život v neznesiteľnej situácii!
Cením si ju na statočnosť.
Robím ccnp training
Neskôr som sa bude diskutovať o tom viac!

pozdravy,

 

fantastic! I was thrilled to

fantastic! I was thrilled to read the book. I was disappointed that the castle from my parent's village was not included, but the Bibliography at the back led me in the direction to find information on the Internet. --1z0-146 Milan Blaho, Cicero, IN ...pretty doggone good book. I gave the book to my son, brother and nephew, and they all agreed. We visited Europe 44 times and visited many castles. These stories made the castles come alive. --Stephen Pastrasek, E20-520 Alliance, OH I enjoyed Tales from Slovak Castles very much. 1z0-048 The authors did an excellent joy presenting the tales with the historical backgrounds that accompanied each. --Margaret Slavik, Kenosha, WI

Druhý zväzok exkluzívneho

Druhý zväzok exkluzívneho výberu zo zlatého fondu slovenských rozprávok v majstrovskej literárnej úprave najlepšieho súčasného rozprávkara zahŕňa 25 populárnych i menej známych rozprávkových skvostov. Odvážni bratia oslobodia zakliatu horu, iný junák odkľaje celý zámok a získa krásnu princeznú, mladý kráľovič precestuje celý svet, aby získal Mahulienu Zlatú pannu; ale doma ho čaká najväčšie nebezpečenstvo... Iný udatný kráľovič nájde tri stratené sestry, i svojich strašných švagrov – 642-515 tri zakliate kniežatá – a zatrúbi na zlatú trúbku... a čo bude potom? A kto vyslobodí troch zhavranených bratov? Lomidrevo sa stretne s Miesiželezom a Valivrchom, cestu skríži Loktibrada, škriatok čudného mena zas naučí lenivú Hanu priasť zlaté nite, aby sa jej napokon zmocnil, ak neuhádne... Nuž skúste vy uhádnuť, ako sa z chudobného sedliaka stal chýrny Prorok Rak. Alebo ako Ďuro Truľo prišiel k chlpatej neveste...

It is now possible to

It is now possible to download the code for 000-649 PMON2000 R3.x from CVS. Note that you should grab pmon2000 instead of pmon to get the new version. This version currently have 000-816 no code for powerpc. If you want to contribute to change that please feel free to do so. This code is 000-928 mainly provided for system integrators and there is not many targets supported 'out of the box'. BSPs exist for a couple of PMC-Sierra evaluation boards and for the Linksys NSS4000 and cissp certification NSS6000." Thanks for the information. ___________________________________________________________ pass4sure 350-018|| pass4sure 642-974|| pass4sure 642-456|| pass4sure 640-460|| pass4sure 642-873|| pass4sure 350-029

I donot want to waste your

I donot want to waste your time. I just want to tell you that your experience and prediction is right. Thanks for sharing this information. I really like your way of expressing the opinions and sharing the information.

____________________________________________________________

pass4sure 1Y0-A08|| pass4sure 1z0-052|| pass4sure 310-083|| pass4sure PW0-104|| pass4sure 350-040|| pass4sure 4A0-100

Thank you for sharing this

Thank you for sharing this post. This is a very useful and informative materials. Good post and keep it. Websites are always helpful like mcts 70-643 and mcts 70-448 in one way or with mcts 70-401 and mcse 70-290 On the other hand, this is amazing stuff, in any case, this is a good way to begin updating your dreams in the world of reality.

I want to share my success with all of the visitors of this site. Getting my mcts 70-648 cert has never been easier. I tried it on my own, and in a class through New Horizons. Using just books was too hard, and the class was too expensive. But the sites related to the exams such as test king with its dumps make it easier for me. Now I have passed my ccna wireless 640-721 as well as the mcts 70-573 and preparing my self for the server+ SK0-003. Success is not far from me.

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,