Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Šľachtické rody

Šľachtické rodyŠľachtické tituly - Vojvoda
23.8.2006 - lat.dux, fr. duc, nem. Herzog, angl. duke. Najvyšší šľachtický titul vo Veľkej Británii, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku a v Taliansku a krajinách bývalej Svätej ríše rímskej titul panovní Viac...

Slovensko v dobe románskej I.
26.2.2007 - Slovensko, rovnako ako niektoré iné stredoeurópske krajiny, sa len veľmi ťažko vtesnáva do kultúrnohistorického pojmu románska doba, tak ako ho vypracovala nemec Viac...

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,