Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Stalo sa na hradoch » Úspešný workshop na hrade Lednica

Úspešný workshop na hrade Lednica

V dňoch 9 až 15.10. prebehol na hrade Lednica ďalší úspešný workshop. V rámci projektu "Uchovajme pohraničné hrady pre ďalšie generácie" sa ho zúčastnili nielen členovia združenia Historicko-Astronomickej Spoločnosti z Ilavy, ktorí sa o hrad starajú už druhý rok, ale aj partnerské združenia z hradu Cimburk v Českej republike a hradu Chudów v Poľsku. Pomôcť prišli aj další členovia zo združení zachraňujúce naše hrady, ako aj dobrovoľníci.

 

Pracovalo sa najmä na kaverne, ktorá ohrozuje obvodový múr nádvoria hradu a v prípade jej ďalšieho zväčšovania hrozí ďalší pád obvodového múru dolu na obec. Cez najväčší otvor v murie bol zabezpečená nielen doprav spojiva a kameňov, ale aj uchytenie provizórneho lešenia a pracovníkov. Tí potrebovali odvahu nielen preto, že boli niekoľko metrov nad strmým svahom a v prípade pádu by sa zastavili asi až v obci, ale aj preto, že pracovali pod niekoľkými tonami muriva. 

 
Druhá kaverna, ktorá sa za posledné roky veľmi zväčšila a deštruuje jedinú kompletne krytú pôvodnú miestosť na hrade, bola po minulom začistení vyspravovaná. Ak to pôjde ďalej takto dobre, miestnosť sa už čoskoro bude môcť použiť ako sklad materiálu a náradia.


Ďalšie práce prebiehali na zatekajúcej streche vstupnej bašte vyčistením betónu strechy a zakonzerovaním časti rozpadajúcej sa koruny muriva strechy. Druhá partia čistila bývalý interiér pozorovateľne Straka, kde je viac ako polmetrový nános hliny a špiny.

V rámci projektu boli večer po prácach diskusie o priebehoch prác na partnerských hradoch a projekcia fotografií hradných zrúcanín Róberta Mazánika z Ilavy, na ktorú sa prišli pozrieť aj obyvatelia obce Lednica.

Projekt je spolufinancovaný EÚ a aj vďaka tomu sa podarilo nielen akciu financovať, ale aj zabezpečiť na hrad toľko potrebného materiálu, aby sa zabezpečili najchúlostivejšie kaverny a zabránilo sa prístupu vode do klenutej miestnosti.

Ďakujeme všetkým účastníkom workshopu za odvedenú prácu, ktorá prispela k záchrane hradu Lednica pre ďalšie generácie.

Za propagáciu činnosti patrí vďaka aj: TV - TA3, TASR a www.pamiatky.net .
  

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,