Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Záchrana hradov » Fotky zo záchranných prác na hrade Čachtice I.

Fotky zo záchranných prác na hrade Čachtice I.

Práce vykonáva firma MGM Žilina oslovená Čachtickým mestským úradom, ktorý získali finnančnú podporu od MK SR v grantovom programe " Obnovme si svoj dom" . Práce ktoré sa nestihnú tento kalendárny rok budú dokončené začiatkom budúceho roka 2007.
Katastrofálny stav múrov na hrade

Konzervovanie a stabilizácia torzálnych zvyškov paláca

Murovanie nárožia zvyšku múru paláca

Murovanie takzvanou horúcou maltou
( čistá bez cementu, len vápno, piesok hasený spolu )

Kameň zvážaný za pomoci techniky značky Avant

Obnova klenby a líca hradného múru

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,