Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Záchrana hradov » II. Konferencia Pamiatková starostlivosť v občianskej spoločnosti

II. Konferencia Pamiatková starostlivosť v občianskej spoločnosti

V dňoch 21. a 22.10.2006 som sa zúčastnil v prekrásnom Českom raji, priamo pod divotvorným hradom Trosky, II. Konferencie Památková péče v občanské společnosti. Táto akcia sa pripravovala prakticky od skončenia I. Konference o památkové péči, ktorá sa konala na zámku v Rosiciach, v januári tohto roku. Práve tam sa zrodil nápad o jej pokračovaní . Autorkou bola zakladateľka združenia Ochrana Klokočských skal pani Hana Hlubučková.
Už pri prednese jej príspevku v Rosiciach, ma upútala jej zanietenosť pre záchranu kultúrneho dedičstva. Preto som rád prijal pozvanie a zároveň úlohu kontaktnej osoby zo Slovenska.

V náručí hradu Trosky

Súčasťou II. Konferencie bola aj súťaž detských výtvarných prác, na tému Vezmi žlutou barvičku, namaluj mi věžičku, aneb památka je když... Pôvodne sa mali zúčastniť aj slovenské školy, aj výtvarné práce vytvorili, ale pri návale sezónnych prác a akcií na záchrane hradov, sme akosi pozabudli na termín odovzdania. Ale na prianie usporiadateľky, som výkresy zhromaždil u seba a doniesol ich na konferenciu. Tam boli všetky v prednáškovej sále vystavené a osobitne ohodnotené. Výsledky budú výhercom poslané poštou. Všetky výtvarné dielka budú vystavené aj na ďalších akciách o pamiatkovej starostlivosti v oblasti Českého raja.

Moja cesta na konferenciu začala až v piatok, keď som sa v noci premiestnil diaľkovým autobusom do Brna. Odtiaľ ma zviezli bratia Svobodovci autom až do Troskovíc, pod spomenutý hrad Trosky, ktorý sme si boli hneď v sobotu ráno, po našom príchode, prehliadnuť. Človek žasne, ako sa vlastne na takom stiesnenom mieste dá vôbec niečo postaviť. Naši predkovia boli však majstri a zvládli to perfektne. Odporúčam navštíviť.

Ako zachraňujeme slovenské pamiatky

Potom sme už vošli do útulného hotelíka, kde sme boli srdečne prijatí usporiadateľmi. Ubytovali sme sa a o 10:00 sa konferencia po úvodných ceremóniách začala. Doobeda odzneli tri prednášky,poobede ďalšie štyri:

1. Péče o duchovní dědictví a odkaz našich předků – Prom. Fil.V. Jenšovský o.s.Paměť

2. Rekonstrukce NKP hrobek Slavín v areálu NKP Vyšehrad Doc. V. Liška- Památková komora a Svatobor

3. Zachraňme archeologické památky Příšovic – Dr. Brestovanský- archeolog libereckého muzea

4. Aktivity občianskych združení pri záchrane hradov, kaštieľov a kláštorov na Slovensku – František Kostroš, Združenie Zachráňme hrady

5. Využití historických technologií a materiálů při sanaci hradních zřícenin, zkušenosti z oprav hradu Cimburk u Koryčan – Ing. Petr Svoboda o.s. Polypeje

6. Hrad Kumburk v proměnách času – T. Šimůnek

7. Památky a my – Společnost přátel Východních Čech RnDr. Daniel Jezbera

8. Geopark Český ráj – RnDr. Tomáš Řídkošil, Muzeum Českého ráje v Turnově

Po večeri zahrala do tanca aj na počúvanie hotelová kapela. V nedeľu po raňajkách ešte odznela prednáška:

9. Přírodní klenoty kolem nás, Múzeum Přírody na Prachově – p.Lazurko

Stena paláca podopretá tehlovým oblúkom
Stena paláca podopretá tehlovým oblúkom

Zvyšky múru nalepené na skale
Zvyšky múru nalepené na skale

Po oficiálnom ukončení akcie, sme sa presunuli na prehliadku hradu Rotštejn, 9 km severovýchodne od Turnova, smerom k strážnej hore Kozákovu, až na samý okraj prírodnej rezervácie Klokočské skály. Hrad je čiastočne murovaný a čiastočne vtesaný do bloku štyroch pieskovcových skál. Z kedysi mohutného hradu, založeného v 2. pol. 13. stor. sa do začiatku tretieho tisícročia zachovalo veľmi málo. Pri pohľade z okolitých skál sú patrné zvyšky hradného paláca a na prvý pohľad upútajú záhadne „rozhádzané“ pieskovcové bloky po bývalom nádvorí. To viac ako 500 rokov opustený hrad do tejto podoby „upravilo“ prirodzené zvetrávanie, spojené s pádom obrovských balvanov zo skalného masívu a tiež šikovné ľudské ruky, ktoré kameň z hradných múrov a časti popadaných skál, použily pri stavbách chalúp a domčekov v okolí. A tak zostalo torzo paláca a pri päte skál takzvané hradné pivnice.

Ďalšou našou zastávkou bol gotický hrad Kumburk zvyšky ktorého sa nachádzajú na čadičovej homole západne od Novej Paky. Hradná zrúcanina ponúka výhľad do šíreho kraja. Hoci bola nedeľa, na hrade pracovalo občianske združenie. V priebehu posledných štyroch rokov sa podarilo celý areál vyčistiť od náletových drevín. Veľa práce urobili aj pri sanácii a statickom zabezpečení viacerých múrov a vybudovali aj vyhliadkovú plošinu, ktorá umožňuje dobrý prístup a následný rozhľad na najvyššom bode hradu. Tam sme naše putovanie skončili. Pred nami bola ešte dlhá cesta do Olomouca, odkiaľ som, po rozlúčke s bratmi Svobodovými nasadol na autobus do Žiliny a potom na vlak do Popradu. Celú akciu sprevádzalo veľmi príjemné teplé slnečné počasie.


Vstup do hradu


Najvyššia časť hradu

Zázemie združenia na záchranu hradu
Zázemie združenia na záchranu hradu

Týmto sa chcem osobitne poďakovať Ing. Petrovi Svobodovi za bezpečný odvoz a dovoz, pani Hane Hlubučkovej a jej realizačnému kolektívu za výbornú organizáciu konferencie a sprievod po hradoch.

František Kostroš, Združenie Zachráňme hrady
Foto: Peter Svoboda, o.s. Polypeje

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,