Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Záchrana hradov » Opravy hradov

Opravy hradov

Tento text má slúžiť ako základná informácia pre budúcich záchrancov hradov. Môže ho doplniť každý, kto má konkrétne skúsenosti. Stačí ak sa zapojíte do diskusie na konci článku.
 
Pokiaľ chce niekto zachrániť konkrétny hrad, musí založiť združenie, spolok pre záchranu hradu, nadáciu. Potom musí získať adresu majiteľa hradu (katastrálny úrad okresného mesta v ktorom je hrad) a získať jeho súhlas. Združenie musí získať aspoň minimálny obnos peňazí tak, že členovia sa medzi sebou aspoň vyzbierajú. Združenie sa musí nakontaktovať na odborníka - pamiatkára profesionála, ktorý bude hrad navštevovať, bude pravidelne metodicky usmerňovať práce a práce bude aj dokumentovať. Združenie musí získať všetky dostupné informácie o hrade, predovšetkým historické pôdorysy a popisy hradu Ako aj staré rytiny, nákresy a fotografie.

Skúsenosti 25 ročného združenia na záchranu hradu Hainburg - Rakúsko - cca 10 km za hranicou SR - oproti hradu Devín - hovoria :

1. Každé združenie spraví rad chýb z ktorých sa postupne učí.

2. Štát venuje na opravu hradu minimum - takmer nič, prispievajú iba jednotlivci a niečo prispeje obec.

3. Je veľká výhoda, pokiaľ sa hradu nájde využitie:
- divadelné predstavenia
- cirkevné a folklórne podujatia
- ubytovacie účely /aj stany/atď.
Využívanie hradu, alebo jeho areálu prinesie aj financie na ďalšiu opravu.

4. Treba rátať od počiatku, že oprava je proces, ktorý bude trvať desaťročia. Preto nevadí, že sa danom roku spraví aj veľmi málo. Hlavne sa treba sústrediť na to, aby sa robilo nepretržite, lebo najdôležitejšie je dlhodobo vydržať. Treba si spraviť dlhodobý nenáročný plán, čo sa v danom roku chce dosiahnuť.

5. Treba sa venovať tomu, aby sa vytvorila súdržná skupina, ktorá sa bude na hrade stretávať aj po 20 rokoch so svojimi deťmi, či vnúčatami. Aj hrad sa nepostavil za rok, ale postupne za stáročia.

6. Najprv sa zachraňujú konštrukcie hroziace pádom - suchým podkladaním, drevenými výstuhami. Ohrozené murivo sa spolu s o múr opretou farebnou palicou s mierkou fotografuje.

7. Potom sa postupne buduje:
- prístupový chodník a chodník po hrade – bezpečnosť návštevníkov
- informačná tabuľa
- lavičky, stoly, odpadkový kôš – pre turistov
- tráva okolo miesta pre turistov sa kosí

8. Je vhodné jednu miestnosť sprístupniť a uzatvoriť za účelom sezónneho uloženia pracovných nástrojov a úkrytu v prípade zlého počasia.

9. Stále treba rátať s vandalmi, pričom nebezpeční sú hlavne jazdci na motorkách (podpálený prístupový most na Čabradi pre pár rokmi)


Hrad Trenčín (Mlynica) - zničený pieskovec v múre

10. Najväčšie problémy spôsobujú nasledovné chyby:
a) odkrytie murív na veľkej ploche - v nadšeneckom ošiali sa vykope čo sa v lete stihne (viď Kláštorisko). Potom už nie je čas a síl a samozrejme peňazí na konzerváciu murív. Murivá sa ani neprikryjú. Mokré murivá ktoré boli dovtedy chránené v zemi sú zrazu vystavené mrazovým cyklom ktorých je vyše 100 za rok a 1 zima spraví tak viac škody ako desaťročia bez takéhoto zásahu. Po zime sa nájde murivo a omietky rozdrobené. (Takto mráz napríklad zničil zo závalu odkrytú fresku muža v dobovom oblečení na hrade Strečno, ktorú pre príchod zimy ani neodfotografovali. Na jar už nebolo čo fotografovať, nieto reštaurovať.)

b) odkrytie päty múrov - sú po vykopaní mrazom najviac ohrozené pretože sú mokré a už vymrazovaním oslabené - vyzerajú ako vyhryzené jabĺčko. Po ich obnažení bez spevnenia vápennou maltou a doplnení vypadaných kameňov nasleduje mrazové rozdrobenie stenčeného základu a po zime pád múra.


Korlátka (hlavná veža) - A:pôvodná interiérová stena, B:vnútro okenného rámu
- ostatné deštrukcia do hĺbky muriva

c) používanie cementu - cement sa v stredoveku nepoužíval. Používalo sa mäkké vápenné pojivo. Cement rýchlo tvrdne a je aj veľmi tvrdý. Použitý kameň je omnoho mäkší. Pri teplotných zmenách - ktoré sú počas dňa značné pri rozťažnostných zmenách nepovolí cement, ale kameň - napríklad pieskovec a múr sa ničí. Podobne funguje aj nasiakavosť vodou. Cement absorbuje len málo vody, kameň omnoho viac. Tak vzniká v zime potom aj mrazové pnutie v murive a deštrukcia murív. Cement je v zahraničí na pamiatkových stavbách už zakázaný. Použiť sa môže len v minimálnom množstve pokiaľ sa žiada rýchle tvrdnutie malty.

Najväčšie problémy na hradoch robia presuny vykopaného deštruovaného materiálu. Preto treba s veľkým rozmyslom robiť iba také práce, kde je zaručené, že vykopaný materiál sa po vyťažení a jeho roztriedení racionálne použije. V opačnom prípade sa nádvorie hradu zaprace kamením. Tak sa stane nepoužiteľným pre iné účely a dobrovoľníci budú presúvať neskôr materiál zľava doprava a naopak. Narobia sa ako mulice a pritom sa skoro nič na hrade neopraví. Najlepšie je preto vyčleniť len malú starostlivo vybranú plochu pre rekonštrukciu - napr. len 5 x 5 metrov a všetky nájdené murivá čo najviac z nájdeného muriva znovu vymurovať. Tento bod možno aj parafrázovať. Jeden rozumný plánovač ušetrí robotu 5 ľudí.

Rady:
Murivá sa musia udržať v rozťažnostnej a vlhkostnej rovnováhe - iba vyčistiť medzery a v hĺbke škár ich zatrieť vápennou maltou. Terén pri múroch treba spádovať od múru, aby dažďová voda gravitačne rýchlo stiekla a nezamokrovala pätu múra.

Vápno - vyrábalo sa v blízkosti hradu tak, že vápenec sa rozbil na drobné kúsky. Potom sa pálil v peci. Vypálený vápenec sa roztĺkal na prášok a umiestnil do vápennej jamy, kde sa zalial vodou, kde vápno roky zrelo. Niektoré stavebné hute (od slova die Hütte - chata - prístrešok na stavbe, kde sídlili kamenári a hlavný staviteľ) tam pridávali kvôli konzistencii a lepivosti aj mlieko, či víno. Vápno - CaO2 tvrdne tak, že zo vzduchu prijíma CO2 a chemickou reakciou vzniká CaCO3. Čím je teda vápenná malta, či omietka staršia, tým je pevnejšia.

Vápenná malta - má po zarobení nižšiu čerstvú väznosť ako cementová malta, kde dochádza k iným - rýchlym chemickým reakciám. Preto sa s ňou nedajú ťahať vysoké múry - spodné kamene sa tlakom vytláčajú a malta tečie. To sa v stredoveku riešilo ťahaním múru do dĺžky - preto má stredoveké murivo riadkovú štruktúru - kládol sa len 1 rad rovnako veľkých kameňov , ale na dĺžke aj 10 metrov. Tak isto treba aj dopĺňať chýbajúce časti muriva - po riadkoch. Riadkovanie muriva nepriamo spôsobovalo aj stredoveké lešenie - nosníky sa zamurovávali do steny a na ne sa kládli dosky. Po dosiahnutí určitej výšky múra sa do múra zamurovali ďalšie nosníky. Trčiace nosníky sa po ukončení práce odpílili. To vysvetľuje diery v pravidelných odstupoch na stredovekých múroch.


Korlátka - diery po výdreve, ktorá pomáhala stabilizovať hrubé múry pri výstavbe

Vzhľadom na to, že pre murovanie je potrebná voda, je vhodné rozmýšľať, kde sa v prípade dažďa umiestni fólia a kde sa umiestnia sudy na vodu. 10 m2 PE fólie pri iba 1 cm zrážok zachytí 1hl l vody, ktorú je ináč nutné pracne na hrad doviesť. Ak sa namiesto fólie podarí zakryť nejaký objekt strechou, klobúk dole - hrad má nádej byť zachránený.

Napísal Milan Poliak, obrázky doplnil Robert Mazánik

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

I want to share my success

I want to share my success with all of the visitors of this site. Getting my 642-262 cert has never been easier. I tried it on my own, and in a class through New Horizons. Using just books was too hard, and the class was too expensive. But the sites related to the exams such as test king with its dumps make it easier for me. Now I have passed my 1z0-451 as well as the 70-291 and preparing my self for the 646-985. Success is not far from me.

Health care relates to the

Health care relates to the prevention as well as to the treatment of illness. It also implies the overall mental and physical well being of individuals. This definition doesn't seem to fit the real health care industry of the United States. Right now, health care is a huge national concern. There's a lot of talk about health care reform, and the industry does need it, especially since so many people that are only after the most basic of care have to get emergency cash loans to cover something as simple as a simple antibiotics script, and a full third of the nation is without health insurance. The lead researcher for the Dartmouth Atlas of Health Care, Elliot Fisher, a practitioner for over 20 years, has pointed out that areas that spend more on health care interestingly spend more on unnecessary procedures, and have higher mortality rates

_______________________________________________

Pass4sure 000-107| Pass4sure 646-046| Pass4sure 642-975| Pass4sure 642-357| Pass4sure 642-731| Pass4sure PK0-003| Pass4sure 310-202| Pass4sure 1z0-051

Let’s find a new way

Let’s find a new way of success and its most appropriate time to break your old habits and admit that using tables for layout is outmoded and lazy. It's time to move on to CSS layouts, I have admitted this fact and going to focus on it after my IT related exams such as 642-973 DCNIS1 and the 642-691 BGP+ MPLS at the last but not least 642-972 DCASD. Lets go jump into the stream of wisdom like my 642-611 MPLS.

The examples of 642-446 CIPT1 style and configure programmed on this page include many of the most common types of 642-979 DCUCI and 642-357 DCSNS sources used in academic research. For additional examples and more detailed information about 642-655 WAASFE reference style.

Ahoj, Jen rychlý opravu.

Ahoj,

Jen rychlý opravu. Máte hrad Rushen na ostrově Man uvedených v irských hradů. Ostrov Man není součástí Irska, je best bath towel | curtains to Crown závislost Spojeného království a poctu mít nejstarší sousedící parlament na světě, Tynwald, která byla založena v roce 979AD. Mám docela málo obrázků hradu Rushen a textile exporter | dyed fabricPeel hrad, který budu vyhrabat a poslat k vám.

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,