Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Slovník » Glossary

Glossary


oratórium vyhľadaj termín

l. kňazský chór v kláštorných kostoloch; 2. oddelená (zamrežovaná, zasklená) lóža v barokových kostoloch pre cirkevných a svetských hodnostárov; 3. organová tribúna; 4. domáca kaplnka

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,