Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Betliar hrádok

Gotický hrádok


Kraj: Košice | Okres: Rožňava | Obec: Betliar

Stručný popis:
Najstaršia časť kaštieľa, zachovaná v dnešných konštrukciách, pochádza z 15. storočia. Išlo o gotický hrádok tvoriaci centrum usadlosti.
História:
Politická a vojenská situácia v rokoch 1440-1445 ohrozovala monopolné postavenie vysokej šľachty v severnom Uhorsku, ku ktorej patrili i Bebekovci. Nájazdy vojsk vedených Jánom Jiskrom z Brandýsa, ktorý v službách mladého Ladislava Pohrobka bránil jeho záujmy, ohrozovali i gemerské majetky Bebekovcov. Jiskrovci už skôr obsadili niekoľko bebekovských hradov i blízke biskupské mesto Rožňavu. Tieto udalosti boli pravdepodobne podnetom k tomu, aby si Bebekovci dali vybudovať v rokoch 1441-1451 malé (záložné) opevnenie na svojom panstve - jadro dnešného betliarskeho kaštieľa. Zachovaná časť starého jadra jednoznačne dokazuje, že malo všetky znaky hrádku budovaného vo vojnovom období, takže charakter stavby zodpovedá práve obdobiu prvej polovice 15. storočia. V období tureckých nájazdov do Gemera, v druhej štvrtine 16. storočia (okolo rokov 1532-1540) boli bebekovské panstvá znova vojensky ohrozované, preto obidva objekty spojili hradbami a neskôr vytvoril Juraj Bebek zo stavieb blokovú budovu. Po odchode Bebekovcov spravovali Betliar hradní kapitáni, patril k hradnému panstvu na Krásnej Hôrke. Posledný hradný kapitán Peter Andrássy roku 1585 získal hrad do zálohy na 10 rokov a jeho vnuk Matej II. v roku 1642 získal Krásnu Hôrku i s Betliarom do dedičného vlastníctva.
Exteriér:
Výsledky stavebno-historického a architektonického výskumu, Ing. arch. Zdeněka Gardavského (1975-77) umožnili spoznať objekt bližšie. Hrádok - terajšia južná časť kaštieľa - bola dvojpodlažná budova s vnútorným nádvorím, s piatimi miestnosťami na každom podlaží a s dreveným schodišťom. V obvodových múroch prízemia boli umiestené strieľne na tých miestach, kde sú dnes v tejto časti okná. Vstup do objektu bol z juhu, renesančný portál sa zachoval dodnes. Pred koncom 15. storočia bol opevnený troma nárožnými vežami. Severozápadné nárožie zostalo bez veže, lebo ho dostatočne chránili prírodné prekážky. K pôvodnému hrádku v prvej štvrtine 16. storočia (okolo roku 1525) pristavili samostatný dvojpodlažný objekt s vnútorným nádvorím obrátený k pôvodnej stavbe. Každé podlažie malo 5 miestností. V druhej štvrtine 16. storočia obidva objekty spojili hradbami s renesančnými strieľňami a vytvorili tak blokový ľahšie brániteľný objekt. V druhej polovici 16. storočia dal Juraj Bebek prestavať pôvodné stavby na veľkú budovu a priestor, ktorý vznikol medzi dvoma stavbami - medzinádvorie - uzavrieť kláštornou klenbou. Podobné klenby dostali i miestnosti v severnej časti, ktoré sa zachovali. Z pôvodného hrádku a renesančnej prístavby tak vzniklo ďalšie rodinné sídlo Bebekovcov – kaštieľ Betliar.
Pôdorys hrádku je vyznačený krúžkami Pôdorys prízemia
Súčasný stav:
Pôvodný hrádok sa zachoval v murivách i napriek mnohým prestavbám. Pri prehliadke vám ukážu pôvodný vstup, renesančný portál. V mieste vstupu a priľahlých miestnostiach si všimnite hrúbku muriva a nereprezentačnosť, skôr mohutnosť stavby. Po prehliadke obíďte kaštieľ zvonku a na východnej strane uvidíte dve odkryté gotické strieľne. Fotografie detailov z interiéru nebolo možné cez víkend vybaviť. Bohužiaľ. Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,