Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Havránok hrádok, hradiskoKraj: Žilina | Okres: Liptovský Mikuláš | Obec: Bobrovník

Stručný popis:
Skúmaná archeologická lokalita sprístupnená verejnosti, rekonštrukcie zrubových stavieb a expozície liptovského múzea.
História:
Ľudia tu žili od strednej laténskej doby až do starej rímskej doby, Havránok bol teda osídlený od 3.storočia pred našim letopočtom do druhého storočia nášho letopočtu. Keltský kmeň Kotíni sa na Havránku usadili koncom 2. storočia p.n.l. Boli nositeľmi púchovskej kultúry. Obyvatelia nevytvárali súvislé osady, ale žili v samostatných hospodárstvach, dvorcoch, ktoré pozostávali z obytného domu a hospodárskych priestorov. Pod Havránkom sú však stopy aj po osídlení z čias Veľkej Moravy a stredoveku.
Exteriér:
Na Havránku bolo nájdené opevnenie, v ktorého múroch sa nachádzajú pozostatky po núdzovom osídlení, tzv. refúgiu. Sú tu aj zvyšky obetiska keltskej svätine a obetného miesta. Nad obetiskom je obranné opevnenie. No a nad ním archeológovia odkryli zvyšky stredovekého osídlenia - hrádku. Stál na najvyššom bode Havránku a plnil obranno pozorovaciu funkciu.
Súčasný stav:
Našlo sa tu sídlisko z mladšej doby železnej (300-100 pred n.l.). V súčasnosti prebieha rekonštrukcia časti keltskej osady Kotínov s obetišťom z 1. storočia pred n.l. Boli objavené zvyšky spaľovaných obiet (obilie, šperky) a v studni kosti siedmich ľudí, pravdepodobne obetí náboženských rituálov. V 11. až 15. storočí tu stál slovanský drevený hrádok opevnený palisádami. Stavby obydlia, obetiská, pec a rôzne predmety boli čiastočne rekonštruované a tvoria archeologické múzeum v prírode. Ďalej sa tu nachádzajú rekonštrukcie keltských stavieb, rekonštruovaná latenská hradba a brána,stredoveká obranná priekopa, most, dlaždené nádvorie a suterén drevenej, obytnej veže, rekonštruuje sa stredoveký kostol.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,