Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Medzianky hrádok

Hrádok Zámok, Medziansky hrádok


Kraj: Prešov | Okres: Vranov nad Topľou | Obec: Medzianky

Stručný popis:
Základy zaniknutého stredovekého hrádku sa nachádzajú na vyvýšenom skalnom výbežku cca 140m nad obcou Madzianky v polohe Zámek.
História:

Existencia križovníkov na tomto území je úzko spätá s osudmi hradu nad Medziankami. Najstaršia listina je z roku 1212 a kráľ Ondrej II. ňou daroval „bratom Sv.Hrobu“ neobývanú zem – dnešné územie Chmeľova, Radvanoviec, Medzianok a časti Hanušoviec na Topľou. Samotný hrad sa však listine nespomína. Hrad mohol byť postavený na kráľovskej pôde z kráľovej iniciatívy niekedy koncom 12. storočia – na menej obývanej hranici Uhorska a pri dôležitej komunikácii. Historici lokalizujú sídlo križovníkov do Chmeľova avšak stavebné prvky tunajšieho kostola tomu nenasvedčujú – ide o pôvodne gotický kostol. V polovici 13. storočia si križovníci postavili svoj kostol v Hanušovciach nad Topľou (dokazuje to stavebný štýl kostola ale aj ich rádový znak vytesaný do triumfálneho oblúka). Hanušovce ležia na dôležitej komunikácii pod hrádkom v Medziankach a Chmeľov nie. Preto nemožno vylúčiť prítomnosť Johanitov v Hanušovciach (pôvodne sa spomínajú ako Villa Johanis). Rád Sv.Hrobu mal v svojich začiatkoch aj militantnú funkciu a preto sa Slivka Vallašek nazdávajú, že križovníci sídlili spočiatku na hrádku v Medziankach a potom sa presunuli do Hanušoviec. Križovníci boli nútení opustiť v roku 1313 svoj majetok, pretože po bitke pri Rozhanovciach (1312) medzi kráľom Karolom a Omodejovcami sa stal vlastníkom majetku Chmeľov kráľov prívrženec magister Kokoš. Hrad bol pri týchto udalostiach pravdepodobne poškodený (súvislý spálený horizont). Ten však už v roku 1319 predáva svoj majetok aj s existujúcim hradom (Medzianky alebo Radvanovce) šľachticovi Jánovi. Hrad tak ako Hanušovce patril Abovcom, ktorí sa zasadili o rozvoj Hanušoviec, archeologický výskum však nepotvrdil v tomto čase žiadnu prestavbu hradu. Šóšovci zo Solivaru, ktorí sa v druhej polovici stali vlastníkmi hanušovského panstva si postavili svoje sídlo priamo v Hanušovciach na mieste tkzv. Malého kaštieľa. Medziansky hrádok využili ešte v 15. storočí bratrícke vojská, ktoré tu mali pravdepodobne svoje hlavné sídlo a v Chmeľove malú pevnôstku. Po roku 1460 kedy hrad opustili začal chátrať až úplne zanikol. V 19. storočí však bolo ešte v polohe vidno obrysy architektúry avšak o dnešnú prezentáciu v teréne sa postaral archeologický výskum SAV – Slivka/Vallašek v roku 1982.

Exteriér:

Objekt hrádku tvoril jednoliatu pravidelnú architektúru a valové opevnenie o rozmeroch 70x30-40m s priľahlou priekopou sa napájalo na severnej strane k skalnému zrázu. V juhovýchodnej časti bola priekopa zasekaná do skalnej strže a tak sa získal aj materiál na stavbu o 10m vyššie položeného kamenného objektu o rozmeroch 36x13-15m. Na jeho juhovýchodnej strane bola kamenná obytná veža s 3,3m hrubým múrom a vonkajším rozmerom 14x11,6m. Vnútorný obytný priestor bol pri základoch zhruba 8x5m, a do suterénu sa vstupovalo otvorom v severozápadnej stene. V severnom nároží hrádku bola vstupná veža o rozmeroch 8,5x8m a jej odkrytý obvod kubusu je pristavaný ku skalnému výstupku tak, že budí dojem plnej veže. Obvodové opevnenie sa v západnom nároží napájalo priamo k na vežu v pravom uhle, pričom so SZ stenou veže tvorilo jednoliate murivo. Na exteriérovej SZ strane veže sa v ostení našli stopy portálu (Slivka/Vallašek), ktorým sa vstupovalo do veže po drevenom rebríku. Ponad priekopu viedol pravdepodobne drevený most a vstupná brána bola v palisádovom plote. V SV časti hrádku bola odkrytá cisterna s vnútorným priemerom 2,8m a hĺbkou 6m, ktorá bola vymazaná tvrdou vápennou maltou tvoriacou vodotesnú izoláciu.

pôdorys M.Slivka
Súčasný stav:

Zo strmého kopca je veľmi dobrý výhľad do Prešovskej kotliny a aj do opačnej Toplianskej doliny. Jasné počasie nám dokázalo, že hrádok bol dôležitým bodom v stredovekom signálnom systéme, pretože bolo vidno nielen Hanušovce a celú oblasť Chmeľova ale aj Kapušiansky hrad. Okolo objektu sa dodnes vinie s troch strán zreteľná priekopa s valom, len na východnej strane je strmý skalný zráz. Hrádok je po výskume zakonzervovaný tak, že je zreteľne odčítateľný jeho pôdorys v teréne. Cisterna je prehĺbená a zakrytá železnou mrežou. Objekt sa tak podarilo zachrániť pred úplnym zmiznutím a pri návšteve si môžete urobiť predstavu o kompaktnej fortifikácii z 12 storočia.

celkový pohľad na základy obytnej veže cisterna na nádvorí vpravo vstupná veža obytná veža od skalného zrázu

detail na prekrytú cisternu

zloženie muriva

nárožie obytnej veže nad skalným zrázom

pohľad na Hanušovce zo základov obytnej vežeZákladné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,