Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Obišovce - Drienov

hrádok Drienov v Obišovciach, hradisko


Kraj: Košice | Okres: Košice - okolie | Obec: Obišovce

Stručný popis:
V katastri obce Obišovce, sa na východ od bývalého hradiska sa na ľavej strane rieky Svinka vo vzdialenosti asi 1km vypína kopec Zámčisko, na ktorom stál kamenný murovaný hrádok.
História:
Objekt podľa Varsika vystavali šľachtici z Drienova z rodu Abovcov, pričom jeho stavbu datoval do obdobia 1289-1297. Z prameňov vyplýva, že ide o hrad Drienov (castrum Somos, Somus). Hrad existoval do začiatku 15.storočia a počas svojej existencie nemenil majiteľov. Z roku 1304 pochádza správa, že výstavba stála 70 mariek (hrivien). Správy uvádzajú, že ešte v roku 1368 bol zreštaurovaný, ale rozsah prác nie je uvedený. Historické okolnosti potvrdil archeologický výskum v rokoch 1961-62 a okrem odkrytej dispozície hrádku priniesol i pamiatky hmotnej kultúry. Na majetku šľachticov z Drienova bol v 14.storočí vystavaný aj druhý hrad Drienov, ktorý však vystupuje v nasledujúcom storočí ako hrad Kysak.
Exteriér:

Pôdorys hrádku má oválno-elipsovitý tvar (32x24m), obvodové opevneie bolo hrubé 230-250cm a na jeho južnej strane bola 350cm široká vstupná brána. Murované opevnenie obopína priekopa s navŕšeným valom a celkovou dĺžkou 216m. V predbrání je 3-4m široká plošina, ktorá slúžila na zachytenie premostenia ponad priekopu. V smere prístupu bola umiestnená obranná veža, ktorá je na východnej strane vtiahnutá do opevnenia. Jej elipsovitý pôdorys naznačuje, že by mohla mať v smere útoku ostrie. Veža mala 250-280cm hrubé obvodové murivo s vnútornou svetlosťou 360cm. Pôvodne musela byť aspoň trojpodlažná. Na južnej strane bol k hradobnému múru priastavaný palác (o čom svedčí neprelínajúce sa murivo paláca s opevnením), ktorý bol členený na tri samostatné miestnosti V strede nádvoria bola do skaly vytesaná cisterna s priememrom 270cm, ktorá bola zvnútra starostlivo obmurovaná a omietnutá. Vedľa brány bol objekt strážnice.

Súčasný stav:
Počas výskumu sa podarilo odkryť všetky prvky feudálneho sídla s jeho charakteristickými atribútmi.  
Pôdorys nakreslil podľa B.Pollu: M.Slivka


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,