Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Blh hrad

Bolheda, Baloh, Bolug, Balogwarad, Blh, Veľký Blh


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Rimavská Sobota | Obec: Veľký Blh

Stručný popis:
V údolí riečky Blh je nad obcou Veľký Blh (medzi Hradišťom a Dlhým Vrchom) pozostatok stredovekého hradu zo začiatku 14.storočia. , Vyšný Blh
História:
Podľa Janotu - Anonymova kronika spomína hrad Bolhedu, ktorý obsadili Arpádovci. V 13.storočí vládol na hrade Bailog, ktorý sa pokladá za zakladateľa rodu Balogovcov. V roku 1405 vetva Balogovcov vlastniaca hrad vymrela a hrad sa stáva majetkom Sečovcov(Széchy), spriatelených s Jánom Jiskrom a hrad ovládajú husiti. Od husitov ho v roku 1463 dobyl Štefan Rozgoň, ktorý ho za 12.000 zlatých dostal od kráľa do dŕžavy. Od roku 1481 sa stal majetkom Sečovcov, ktorí ho vlastnili až do roku 1646. V tomto roku dostal do vena hrad spolu s hradom Muráň František Vešelényi, ktorý ho dal v roku 1664 opevniť. Akomajetok Vešélenyiho bol súčasťou rákociovského povstania, kým ho definitívne spustošili po potlačení povstania začiatkom 18.storočia.
Súčasný stav:
Údolia gemerských riek členia starý banícky a železorudný kraj od Rimavy na západe a Slanej na východe. Nezachovali sa tu väčšie hrady a zvyšky hradných architektúr takmer bez stopy prekrýva les. Podobne je na tom aj hrad Blh.
  Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,