Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Borša hrad

Borsi


Kraj: Košice | Okres: Trebišov | Obec: Borša

Stručný popis:
Pôvodný, pravdepodobne vodný hrad, stál na mieste kaštieľa v Borši.
História:
Pravdepodobne po tatárskom vpáde tu dal postaviť Belo IV vodný hrad. Hrad bol kamenný a jeho história nie je známa. Písomné dokumenty len napovedajú, že hrad bol v držbe viacerých rodov (Perínovci, Polónyovci, Lórantffyovci, Rákocziovci). V druhej polovici 16.storočia bol na jeho mieste postavený kaštieľ, s využitím kamenných murív hradu.
Exteriér:
Podľa informácí išlo o vodný hrad, čomu zodpovedá aj terén a poloha hradu. Informácie o podobe objektu nemáme.
Súčasný stav:
Teoreticky by hrad mohol byť na južnej strane hlavného objektu. Naznačujú to odkryté základy, v ktorých sa črtá kruhová stopa po veži. Rovnako však môže byť ukrytý aj v mohutnom rohovom rizalite na severnej strane, aj keď ten bol budovaný skôr na obranu kaštieľa. Pred staršou časťou kaštieľa je stopa po priekope, ktorá mohla rovnaku slúžiť ešte vodnému hradu.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Testking's Cisco CCIE

Testking's Cisco CCIE 350-029 exam is replicate of the original exam of Cisco testking 350-029. Our aim is to create a real testing environment for you. This creation of Testking is world class. It gives you the benefit to review the questions and answers over and over again. It can even be added to Cisco 350-029 notes as required. The Cisco CCIE 350-029 simulator can be customized according to your needs.Car Headlight

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,