Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Brekov hrad

Barko, Borko, Barkou, Barkó, Brekovský hradKraj: Prešov | Okres: Humenné | Obec: Brekov

Stručný popis:
Krajinársky pútavé zrúcaniny hradu na pomerne strmom severnom výbežku Klokočín 338 m nad riekou Laborec v Ondavskej vrchovine. Obec Brekov leží 7km JZ od Humenného., Brekov
História:

Brekovský hrad vznikol medzi rokmi 1295 -1307 a do roku 1317 patril Petényiovcom. Kedže tunajší majiteľ bol jedným z organizátorov tzv. zemplínskeho povstania proti Karolovi Róbertovi (pre nesplnenie sľubov daných zemepánom), kráľ po zlikvidovaní vzbury odobral Petényiovcom ako účastníkom odboja majetky a Brekovský hrad sa dostal do vlastníctva Drugethovcov, ktorým patril až do roku 1698. Ďalšími majiteľmi panstva boli Barkócziovci a od 18. storočia Csákyovci. Hrad v priebehu stáročí upravovali a prebudovávali. V rokoch 1486-1488, ked bol na krátky čas v rukách Zápoľskovcov, venovali veľkú pozornosť opevneniu. V roku 1558 bol objekt tažko poškodený, opravili ho až v druhej polovici 16. storočia. Ďalšie poškodenie, ktoré natrvalo poznačilo hrad, zapríčinili vojská Rákócziho v roku 1644. Hrad ako pevnosť zanikol koncom 17. storočia, i keď niektoré jeho priestory boli obývané ešte v roku 1698.

Celkový pohľad na hrad Ten istý pohľad o 30 rokov neskôr Ilustrácia Mariána Velbu

Exteriér:

Do hradu sa vstupovalo západnou vstupnou bránou predhradia, chránenou mohutnou štvorcovou baštou. Cesta pokračovala po obvode kopca k druhej bráne, chrániacej vstup do dolného nádvoria. Stavby nádvoria boli pravdepodobne hospodárskeho charakteru a nezachovali sa, hoci časť múrov medzi prvým a druhým nádvorím naznačuje, kde boli prilepené k múrom a kde bol vstup do horného hradu - prechod z jedného nádvoria do druhého. Na najvyššom mieste stál palác s kaplnkou a obytnými miestnosťami, v niekorých priestoroch so zachovanými klenbami. V súpise pamiatok sa uvádzajú veže, išlo však pravdepodobne len o bašty, chrániace jednotlivé časti hradu, dispozívcia tohoto hradu ho však jasne radí k plášťovým hradom, čo vidno aj z jeho pôdorysu. 

Pôdorys hradu A.Fiala
Súčasný stav:
Z hradu dnes ostali zachované múry do výšky až troch podlaží, jasne naznačujúce predchádzajúci stav budov. Viditeľné sú aj brány, prechod do horného hradu, ktorý bol opatrený pravdepodobne padacím mostom. Pivnice sú zčasti zaklenuté a v západnej časti paláca je zreteľne viditeľná kuchyňa s otvoreným ohňom, výlevkou a obrovským dymovodom. Na podlaží sú v stene zvyšky nosníkov krbu. Z kaplnky sa veľa nezachovalo. Z hradného vrchu je pekný výhľad na Humenné, Strážske a chrbát Krivoštianky (549 m), ktorý vystupuje nad protiľahlým brehom Laborca.
Celkový pohľad v r.2001 Od prístupu... vstupná brána interiér brány druhá brána
dolné nádvorie a druhá brána dolné nádvorie (opačný pohľad) vstup do horného nádvoria pohľad na pivnice palácov cez vstup horné nádvorie v pozadí Humenné
pozostatky kaplnky vstup do horného nádvoria a bočná stena kaplnky nádvorie pohľad na Z interiér pivníc palácov interiér paláca
budova s kuchyňou a krbom detail nosníkov krbu stopy po ohnisku a výlevka pohľad zvonku vstupná brána a horný hrad


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,