Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Bytča hrad

Bytčiansky zámok, kaštieľ Bytča, 1454 fortalicium Piche, 1466 castellum Byche, Biccha, Bicze


Kraj: Žilina | Okres: Bytča | Obec: Bytča

Stručný popis:
Renesančný objekt v strede mesta patrí k najvýznamnejším a architektonicky najpôsobivejším feudálnym sídlam na Slovensku. Pozostáva z vlastného renesančného paláca, tzv. Sobášneho paláca, ako aj hospodárskych a obytných budov.
História:

Pôvodne tu bol menší hrad (obytná veža s dvorcom) postavený v 13. storočí, patriaci nitrian­skemu biskupstvu. V roku 1563 sa zmocnil Bytčianskeho panstva spolu s hradom František Thurzo, člen významnej podnikateľskej rodiny (podnikali v ťažbe a výrobe medi), ktorý v rokoch 1571- 74 vybudoval na mieste starého gotického hradu nový kaštieľ - opevnený areál s viacerými funkčnými stavbami. Vzhľad starého hradu s obytnou vežou v opevnení poznáme z historických rytín. Stavbou renesančného kaštieľa poveril Franti­šek Thurzo talianskeho majstra Kiliána z Milána (jeho postava je zvečnená na freske v prízemí na kruhovom schodišti). V otcovej činnosti pokračoval syn Juraj, ktorý za aktívnu účasť v boji proti Turkom získal popredné miesto na cisárskom dvore. Ako uhorský palatín dal 1601 vybudovať tzv. Sobášny palác, priestrannú budovu v predhradí, venovanú slávnostným rodinným príležitostiam, najmä svadobným hostinám svojich šiestich dcér. Do dejín kaštieľa sa v období renesancie zapísal aj ďalší taliansky majster, A. Pocabello, ktorý opravil kaštieľ a Sobášny palác po ničivom vpáde hajdúskych vojsk 1605 -1612. Pri týchto úpravách postavili aj arkádu v nádvorí ústrednej budovy, ktorou prekryli staré fresky z obdobia vzniku kaštieľa. Po vymretí Thurzovcov, ktorí zriadili v Bytči knižnicu a mali tu aj klenotnicu so zbierkou vzácnych gobelínov, zmenili sa osudy bytčianskeho kaštieľa. Kaštieľ sa 1624 dostal do rúk Eszterházyovcov, ktorí vlastnili Bytču až do polovice 19.storočia. Protireformačne naladení Eszterházyovci využívali kaštieľ skôr na hosp. účely; jeho vzhľad obohatili len 1736 cyklom postáv v arkáde - fresky znázorňujú v nadživotnej veľkosti uhorských a európskych panovníkov a známych vojvodcov i hrdinov z antickej mytológie. R. 1862. panstvo s majetkom odkúpila obchodnícka rodina Popperovcov, ktorá uskutočnila nevhodné úpravy: vlastný kaštieľ prebudovala na byty, Sobášny palác na okresný súd. Tzv. klasicistickú budovu, ktorá vznikla okolo 1830 prestavbou renesančnej budovy, funkčne pričlenili k okresnému súdu a slúžila aj účelom obce. 

           
     Rytina J.Nypoorta (1686)     Medirytina Greischera (1860)

Exteriér:
Centrum areálu tvorí štvorkrídlový objekt kaštieľa s arkádovým nádvorím, ústrednou vstupnou vežou a s kruhovými vežami na nárožiach. Sobášny palác pri kaštieli sa vyznačuje bohatou sgrafitovou ornamentikou s figurálnymi a rastlinnými motívmi okolo kamenných okien a portálu.
Súčasný stav:
V hlavnom objekte kaštieľa je umiestnený Štátny oblastný archív, v Sobášnom paláci sú výstavné priestory Považského múzea. Po dokončení úprav budú budovy areálu slúžiť kultúrno-spoločenským účelom a cestovnému ruchu. S realizáciou pamiatkovej obnovy sa začalo po 1960. Dlhodobá úprava, ktorej výsledkom bude prinavrátenie vzhľadu areálu do thurzovského obdobia, sa postupne realizuje. Sobášny palác je už v pôvodnej podobe zo začiatku 17. storočia.

Sobášny palác z juhu Sgrafitová výzdoba okien Tabuľa nad vchodom paláca Erby Thurzovcov a Czoborovcov
nad vchodom kaštieľa<


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

I like your information… I

I like your information… I have never seen like this. You information not only interesting but mean full for me and other peoples who visit your site. But unfortunately I did not write any more due to my study because I want to update me in IT field and make me better and better. I did not spend all time at my study, also give time on music, sports and internet browsing for find out more and more great full and latest information. But i like to join you group and happy that i am a part of your group via make an account on your site and reply to your post. Have a nice daymcts 70-516
mcse 70-291
mcts 70-681
ccnp voice 642-437
ccnp security 642-627
linux+ LX0-101
mcitp 70-663
mcse 70-294
ccnp voice 642-447
ccnp security 642-647
mcitp 70-576
mcts 70-653
mcts 70-620
mcts 70-630
n+ n10-004

I like your information… I

I like your information… I have never seen like this. You information not only interesting but mean full for me and other peoples who visit your site. But unfortunately I did not write any more due to my study because I want to update me in IT field and make me better and better. I did not spend all time at my study, also give time on music, sports and internet browsing for find out more and more great full and latest information. But i like to join you group and happy that i am a part of your group via make an account on your site and reply to your post. Have a nice dayCatalytic Converter

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,