Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Cejkov hrad

Cejkovský hrad, 1349 Ceke, Czeke


Kraj: Košice | Okres: Trebišov | Obec: Cejkov

Stručný popis:
Stopy po hrade sa nachádzajú na vrchu Várheď nad obcou Cejkov. Obec leží v Potiskej nížine, 23km na juh od Trebišova.
História:
Hrad strážil cestu zo Zemplína do Trebišova. Postavili ho pravdepodobne v 13. storočí, alebo začiatkom 14. storočia. Cejkovská vetva rodu Kaplon ho vlastnila do roku 1403. Vtedy kráľ Žigmund skonfiškoval majetok rodu pre ich neveru panovníkovi a hrad dal zbúrať. V roku 1407 konfiškát dáva Petrovi Šóšovi a Matejovi Kelečénimu a zároveň povoľuje znovuvystavanie hradu zemanovi z Pozdišoviec. Noví majitelia chceli hrad obnoviť, ale ešte v roku 1438 sa uvádza, že je v ruinách. V 15. storočí bol načas aj v rukách bratríckych vojsk. V roku 1471 nariadil uhorský snem zbúranie hradu, čo sa pravdepodbne nestalo, pretože sa spomína aj neskôr. Definitívny zánik hradu spôsobili až cisárske vojská v roku 1673.
Exteriér:
Lokalite dominovala ústredná obytná stavba (vrcholová plošina 14x10m) opevnená mohutnou priekopou (8-10m) a valovým opevnením s elipsovitým pôdorysom. Na prístupnejšej SV strane je malé nádvorie, ktoré tvorí zároveň predpolie hrádku. Bolo chránené šijovou priekopou (4m) a valom a obranu z tejto strany (prístupovej) hrádku zabezpečovala kruhová veža s priemerom do 7m. Hrad bol postavený z miestneho kameňa na maltu.
Pôdorys hradu od M.Slivku Ideová rekonštrukcia hradu v 14. storočí
Súčasný stav:
Na kužeľovitom kopci nad obcou sú zreteľné stopy po valoch a priekopách. Na najvyššom bode sú stopy po prírodnom kamennom podklade na ktorom pravdepodobne stála hlavná obytná stavba. Na SZ strane objektu je fragment múru tejto budovy. Z kruhovej veže chrániacej vstup od severovýchodu ostal už len kráter s priemerom 7m a stopami po hospodárskych objektoch zvlnené predpolie.

pohľad na lokalitu z obce

prístup od juhozápadu

šijová priekopa s valom na juhozápade

pohľad z horného plató na priekopu s valom (na JZ)

severozápadná časť svahu, vpravo dolu priekopa s valom

horné plató s priehlbinou a kameným podkladom

predpolie na SV - fotka od krátera po veži

pohľad z predpolia na hlavnú obytnú stavbu

stopy po múre hlavnej obytnej stavby

kráter po veži (7m) v predpolí na severovýchodeZákladné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

News item headlined "KUDOS

News item headlined "KUDOS TO NAJIB AND TEE KEAT" on page N3 hails move by government to release PKFZ findings in entirety. This news braindump network+ item also includes fawning commendations to both PM Najib and you. Nothing wrong with that except that your journalists seem to have completely forgotten or ignored the role of those VCP-410 who initially exposed this scandal and over the years persisted to make sure that this scandal was not swept under the carpet. As I remember, this scandal was first exposed many years ago by Lim Kit Siang, Malaysiakini, The Sun (not necessarily in that order) and perhaps some others(definitely non-BN). In fact I remember that those from HP0-J22 BN, especially MCA initially tried to either downplay the scandal or deny there was any impropriety. I find it disappointing that your Star's reports have not acknowledged the contribution of all those non-BN entities who first exposed this scandal and spend a lot of their energy making sure that the scandal was not swept under the carpet and forgotten. Is it because the Star's journalists oca dumps are ignorant or is it because they are trying to make you look great at the expense of others who are also deserving of some credit?

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,