Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Čičava hrad

Chichava, Cziczva, Čičava, Podčičva, Čičavský hrad


Kraj: Prešov | Okres: Vranov nad Topľou | Obec: Sedliská

Stručný popis:
Zrúcaniny hradu stoja na lesnatom návrší (225m) Beskydského predhoria Ondavskej vrchoviny na severovýchod od obce Sedliská-Podčičva., Sedliská
História:
Prvá písomná zmienka o Čičave pochádza z roku 1270. V tomto roku daroval kráľ Štefan V. magistrovi Reynoldovi, ktorý je považovaný za predka rodiny Rozgonyiovcov, rozsiahle majetky v Abaujskej, Sabolčskej a Zemplínskej stolici a zem Čičavu (Chychwa), ktoré predtým patrili kniežaťu Rastislavovi. Čičviansky majetok sa ešte aj v roku 1309 spomína ako „terra“ – zem, už vtedy však bol osídlený, hoci hrad tu ešte nestál. V roku 1316 daroval magister Peter (pravdepodobne Reynoldov vnuk) Mikulášovi Peresovi, kapitánovi na hrade Čičava majetok Tuzsér a to za úspešnú obranu čičvianskeho hradu. Hrad bol teda s najväčšou pravdepodobnosťou vystavaný v rokoch 1309 -1316 potomkami Reynolda. Hrad bol strážnou pevnôstkou pri priesmyku „Poľská brána“. Zohrával dôležité postavenie na križovatke diaľkových ciest spájajúcich Vranov a Humenné a na ceste od Sárospataku cez Stropkov smerom do Poľska. Tento hrad mal v tom čase nepravidlné nádvoria s obdĺžnikovým pôdorysom, ktoré bolo chránené obvodovým opevnením. Na najľahšie prístupnej severozápadnej strane stála okrúhla veža s ostrím (britom), ktorá chránila prístupovú cestu a bránu na západnej strane. Oproti bráne sa v intgeriéri pri obvodovom opevnení nachádzal obytný trakt, pozostávajúci y trojpriestorového obytného paláca. Hrad bol strediskom rozsiahleho panstva, ku ktorému patrilo viac než 60 obcí. Koncom 14.storočia bol hrad rozšírený o nové predhradie smerom k strmšiemu juhozápadnému svahu a vybudovaná priekopa, chrániaca nové predhradie zo severozápadnej a juhozápadnej strany. Najväčšiu prestavbu a zväčšenie hradu uskutočnili koncom 15. a začiatkom 16. storočia v súvislosti s vývinom bojovej techniky, hlavne strelných zbraní. Na východnej strane horného hradu bola vybudovaná veľká delová bašta talianskeho typu a v predhradí menšia okrúhla bašta. Neskoršia stavebná činnosť sa týkala len obytných častí hradu a opráv. V roku 1527 za Drughetovcov bol župným zhromaždiskom a sídlom archívu Zemplínskej stolice. V tom istom roku ho Ján Zápoľský dobyl a podpálil. Pri požiari zhorel i archív Zemplínskej stolice. Hrad však znovu opravili a zrenovovali. V roku 1684 ho dobyli Tőkőliho vojská. Neúspešným obrancom bol vtedajší majiteľ Žigmund Drughet. Hrad sa dostal do rúk povstalcov. V roku 1704 sa ho zmocnili vojská Františka Rákocziho II. Poškodené časti opravili a hrad zabezpečili. V rukách rákociovských povstalcov bol až do roku 1711. Vtedy ho brigádny veliteľ Rákocziho vojska, gróf František Barkóci vydal bez boja cisárskym vojskám a sám sa k nim pridal. Generál Laucken, veliteľ cisárskych vojsk, dal hrad zbúrať, pretože už nemal vojensko-strategický význam. To bol jeho definitívny koniec a odvtedy je v ruinách.
Exteriér:
Svojou rozlohou je neveľkým, avšak nie celkom bežným typom hradu na Slovensku. Pôvodná najstaršia časť hradu na skalnatej vyvýšenine mala hradobný múr nepravidelného pôdorysu (náznak polygónu) s okrúhlou vežou s ostrou hranou - britom proti svahu (Menclová). Z vnútornej strany pristavali k opevneniu obytné budovy, z vonkajšej strany chránila opevnenie veľká delová bašta, ktorú doplnili pri prestavbe na prelome 15. a 16. storočia. Baštoa je nad strmým úbočím smerom k ceste popod hrad. Dolné nádvorie malo samostatné opevnenie s dvoma vežami. V smere na severozápad vzniklo ešte predhradie s jednou okrúhlou baštou, ktorá oddeľovala od ostatného svahu priekopa.
Súčasný stav:
Hrad je v súčasnosti v stave pokročilých zrúcanín a v lete ho obklopuje hustý lesnatý porast. Pôdorys hradu je v teréne dobre čitateľný. Zachovalo sa z neho niekoľko stojacich múrov so zvyškami omietok, okenných a dverových otvorov. Prístupové chodníky boli koncom roku 2000 zrenovované, exteriér hradu vyčistený a upravený. Pozrite si aktuálne a staršie fotky:


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Every day, or so it seems,

Every day, or so it seems, new research shows that some aspect of lifestyle - physical activity, diet, alcohol consumption, and so on - affects health and longevity. Physical fitness is good bodily health, and is the result of regular exercise, proper diet and nutrition, and proper rest for physical recovery. The field of nutrition also studies foods and dietary supplements that improve performance, promote health, and cure or prevent disease, such as fibrous foods to reduce the risk of colon cancer, or supplements with vitamin C to strengthen teeth and gums and to improve the immune system. When exercising, it becomes even more important to have a good diet to ensure that the body has the correct ratio of macronutrients whilst providing ample micronutrients; this is to aid the body in the recovery process following strenuous exercise.
__________________________________________________________

Pass4sure HP0-S29| Pass4sure HP0-P15| Pass4sure HP0-P14| Pass4sure HP0-M39| Pass4sure HP0-J39| Pass4sure F50-536| Pass4sure F50-533| Pass4sure F50-532

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,