Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Divín hrad

Divínsky hrad, Dyuen, Dywyn, Dewen, Dywen


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Lučenec | Obec: Divín

Stručný popis:
Zrúcanina priamo nad obcou v Revúckej vrchovine, v Cinobanskom predhorí, v blízkosti rekr. oblasti Ružiná, 16 km na SZ od Lučenca., Divín
História:

Hrad vznikol 1275-1320, písomne je doložený 1329 spolu s osadou na jeho úpätí. Bol centrom panstva Divín, ktoré patrilo postupne Lossonczyovcom (z rodu Tomaj), Balassovcom, nakoniec zichyovskému seniorátu. Tomajovci a Lossonczyovci ho od polovice 14. storočia postupne prebudovávali a rozširovali. Od 1472 stále menil majiteľov. Keď Turci v roku 1554 dobyli Fiľakovo a utvorili si tam sídlo správnej oblasti, nadobudol Divínsky hrad v systéme obrany stredoslovenských miest dôležité miesto. Na základe rozhodnutia uhorského snemu z 1559 objekt opravili a prebudovali na protitureckú pevnosť. Tieto opatrenia však nezabránili, aby sa nedostal do rúk Turkov, ktorí sa ho zmocnili 1575 a obývali až do 1593. Z Divína utvorili Turci správnu oblasť, ku ktorej patrilo 15 osád, tieto museli odvádzať Turkom poplatky. V rámci nových vojenských akcií proti Turkom cisárske vojská 1593 dobyli Divínsky hrad späť. Začiatkom 17.storočia hrad znovu opevnili. V druhej polovici 17.storočia sa stal hrad známy výčinmi jeho majiteľa Imricha Balassu, ktorý niekoľko desaťročí prepadával a znepokojoval okolie, preto po jeho smrti 1683 cisárske vojsko hrad dobylo a zničilo; odvtedy je v ruinách.

               
        Hrad, kaštieľ a kostol v Divíne                     Foto: Mózer, Pisoň - HZaKnS

Exteriér:

Hrad mal obranný charakter s hrubým obranným múrom, ktorý uzatváral hospodárske a obytné budovy. Nemal bašty ani veže. Pri zoslinení protitureckého openvnenia pristavili delostrelecký bastión pred bránu horného hradu, ktorý ju mal chrániť. Južnú stranu hradu pred útokom zo sedlovej strany zabezpečili stavbou predhradia, ktoré tvoril hradobný múr s dvoma baštami na nárožiach


Súčasný stav:
Hrad si zachoval murivo a dispozíciu stredovekého hradu. Hrad postupne odkrývali archeologickým výskumom a konzervovali. V súčasnosti sú práce pozastavené.
Celkový pohľad na okolie Horný hrad Renesančná bašta Celý horný hrad
Horný hrad zozadu Horný hrad zozadu Predhradie Veža predhradia
Opravený obv. múr Palácová stavba Rekonštuovaná brána Iný pohľad na bránu


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,