Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Drienok hrad

Drienčany, 1297, 1413 castrum Derednek, 1450 Derenk


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Rimavská Sobota | Obec: Drienčany

Stručný popis:
Nepatrné zvyšky hradu Drienok ležia na rázcoche vrchu Rúbaň, nad potokom Drieňok.
História:
Postavili ho pravdepodobne už v druhej polovici 13.storočia a zanikol v 15.storočí. Ostali po ňom len zvyšky základov.
Exteriér:

Hrad pozostáva z troch častí: vlastný kamenný hrad, drevozemné predhradie a predsunuté opevnenie. Kamenný hrad sa skladá z obvodového múru a centrálnej vežovitej stavby a od predhradia ho odeľuje šijová priekopa. Drevozemné predhradie je pomerne rozsiahle, na obranu využíva prirodzený skalný terén, len v smere od ostrohu je opevnené valom s priekopou. V interiéri sa nachádzaju konfiguračné vlny, pravdepodobne hospodárske stavby. Predsunuté opevnenie sa nachádza severne od lokality, v smere ostrohu a predstavuje ho kruhová pevnôstka, ktorá má analógiu s pevnostkou na Spišskom hrade, resp. na Šášove. Typologicky hrad možno zaradiť medzi šijové hrady a funkčne medzi šľachtické.

Pohľad na hrad so šijovou priekopou z predhradia Areál predhradia Pozostatky vežovej stavby

Text a foto doplnil: Dali


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,