Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Gýmeš hrad

Jelenec, Gymesh, Ghymes


Kraj: Nitra | Okres: Nitra | Obec: Jelenec

Stručný popis:
Zrúcanina hradu na strmom kremencovom kopci Dúň 514 m na južnom svahu pohoria Tribeč, zhruba 5 km na sever od obce Jelenec, výrazná dominanta širokého okolia., Jelenec
História:
Hrad dal postaviť pravdepodobne v r. 1253-1270 na mieste starého hradiska Ivankov syn Ondrej, účastník bitky pri Slanej. Najstaršie jadro hradu vymedzoval hradobný múr ranogotického opevnenia, ktoré uzatváralo trojuholníkové nádvorie. Na južnej strane, na vyvýšenine bola hranolová veža s obytnou a obrannou funkciou. Koncom 13. stor. pristavali dalšiu vežu. Medzi veže postavili potom paláce v spoločnom opevnení. V tejto podobe poznal hrad Matúš Čák a takto stál až do 15. stor. Vtedy, za panstva Forgáchovcov sa začína rozsiahla výstavba, budujú sa nové paláce a rozsiahle opevnenie. Práce na obranných zariadeniach pokračovali aj v 16. storočí, keď pri vstupe do hradu postavili veľkú vežu lichobežníkového pôdorysu a valcovitú vežu. Zvýšené roboty, poplatky a dane vyústili v r.1610 do roľníckej vzbury poddaných, ktorú panstvo kruto potlačilo. Pri obnove hradu, zničeného Turkami po páde Nových Zámkov na jeseň 1663, postavili na južnej, najviac ohrozenej strane nové opevnenie s delovými baštami. Gýmeš bol jedným z mála hradov, kde prebiehali stavebné práce ešte v 18. storočí. Do tohto obdobia sa datuje premena gotického paláca na rodovú kryptu Forgáchovcov s kaplnkou. Až v polovici 19. storočia panstvo hrad definitívne opustilo a začal sa rozpadávať.


Viac
Exteriér:
Pozrite si nafotenú maketu hradu Gýmeš, ktorú urobil pán Finta. Je to perfektná rekonštrukcia hradu, ktorá ukazuje jeho veľkoleposť a mohutnosť. Pripravujem pre Vás podrobný stavebný vývoj, aj s pôdorysmi.
Maketa a foto: p.Finta Maketa a foto: p.Finta Maketa a foto: p.Finta Pôdorys od A.Fialu
Súčasný stav:
Horizontálne pôsobiacu siluetu stredovekého hradu modelujú tvary zachovaných častí obvodového muriva a konštrukcií hradných budov a opevnení. Otvory okien a vstupov si zachovali na viacerých miestach kamenné obruby; neskorobaroková architektúra kaplnky je čitateľná najmä členením stien zdvojenými pilastrami a profilovanými rímsami, ktoré kedysi niesli klenbu priestoru.
Pohľad na celý hrad  hlavná veža z 13 stor. hradba nad vstupom  severná časť hradu západná časť predhradia
celkový pohľad južná časť hradby interiér kaplnky nádvorie pred kaplnkou západné múry


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,