Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Hodejov hrad

Hodejovský hrad


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Rimavská Sobota | Obec: Hodejov

Stručný popis:
Jeho nepatrné zvyšky ležia nad obcou toho istého mena v Rimavskej kotline južne od Jesenského. , Hodejov
História:

Vznikol pravdepodobne v 14.stor. a prvý raz sa písomne spomína až v roku 1421 keď boli jeho majiteľmi páni z Jelšavy (Ilšvayovci). Potom bol v držbe rodiny Lóranfyovcov, neskôr Palóczyovcov a Országovcov. Načas sa ho zmocnili aj bratríci. Kráľ Matej Korvín ich však vyhnal a jeho majiteľmi sa začiatkom 16.stor. stali Kubínyiovci. Roku 1567 vyhlásili hodejov za pohraničný hrad protitureckej obrany. Aj keď bola na ňom vojenská posádka, Turci naň roku 1571 zaútočili, dobyli ho a zrúcali. Od tej doby upadol do zabudnutia.

Súčasný stav:
Hradný vrch bol kompletne zarastený a prakticky neprístupný. V konfigurácii terénu sa črtajú obvodové múry a prepadliny po budovách s pivničnými priestormi. Zreteľný je takisto aj val. Hradu by prospelo vyčistenie od náletovej zelene.
 


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

oprava údajov

Prosím o opravu údajov a to :
Prvá písomná zmienka o hrade Hodejov je z roku 1281 v swúvislosti z ozbrojeným povstaním ktoré vyvolal palatín Aba nembeli Finta voči panovníkovi Ladislavovi IV Kúnovi, kde sa na hrade Hodejov v obklučení bránil presile a nakoniec sa vzdal.
Opravujem údaj o tom, že Hodejovský hrad bol načas obsadený bratríkmi. Súdobý kronikár Ján z Turca vo
svojej kronike uvádza / Ján Jiskra roku 1451 tvrdým obliehaním potom vystavil skúške hrad Hodejov ktorý patril Lórandovým synom. Obrancovia hradu mu však kládli udatne odpor a tak s nesplnenou nádejou prišiel pod Jágerský hrad. /
Hrad sa predpokladá, že dala postaviť rodina Ratholdovcov v druhej polovici 13 storočia. Medzi dalšími vlastníkmi sú uvádzaný - vetva rodiny Ratholdovcov - Ilšvaiovci, bán Pavel Feledi, rodina Marczaliakovcov, Országhovcov, Gerseiovcov, Šerkeiovcov, Juraj Gedei, Lestak Feledi, František Bebek,Fridrich Ostroga, František Pethö,Krištof Lórantffy, Gašpar Rákay a posledý vlastník bol Ladislav Kubínyi.
Je síce pravda, že na hrade Hodejov bola vojenská posádka avšak turecké vojská hrad dobyli po dlhšom obliehaní a v čase ked polovica hradnej posádky na čele s kapitánom Mihalyi Feyerom išla na pomoc obliehanému Fiľakovu. Hodejovský hrad bol dobytý v noci dňa 10.6.1571. Turci hrad vyhodili do vzduchu na príkaz Budínskeho pašu. Počas stredoveku pod hradol bolo mesto Hodejov a patrilo k nemu 128 usadlostí. Je dokazané, že už pred tatárskym vpádom bolo na hradnom kopci opevnenie. Pôvodný názov Hodej vychádza zo slovanského osobného mena.
Hradu Hodejov a hradnému vrchu sa neprávom venuje málo pozorností, je pozoruhodný už aj tým, že nález z hradného vrchu ktorý pochádza z 15 storočia pred našim letopočtom je unikát nielen v rámci Slovenska ale aj vtedajšej pravekej európy a úzko súvisia s predmetmi nájdenými na Cypre a Kréte ktoré sa dávajú do spojitosti s Mykénami.

Oprava

Velmi pekne dakujeme za informacie, radi ich zapracujeme, potrebujeme vsak vediet ich zdroj. Nase udaje su z PU BA popis a neskor aj literatura od p.Puskarovej. Vdaka.

Zdroj údajov.

Prvá písomná zmienka o hrade Hodejov v spojitosti s palatínom Aba nembeli Fintom pochádza z Palaszovho veľkého lexikonu, tieto isté údaje uvádza aj RÉVAI Mór János: Révai nagy lexikon története.Révaiho lexikon. Dalej Poznávame Slovensko Gemer - Malohont na str. 40, autor Daniel Kollár. Kronika Jána z Turca údaje poskytnuté štátnym okresným archívom v Rimavskej Sobote. Szluha Márton - Liptó vármegye nemes családjai - 1 kniha str. 42, 279.
Václav Furmánek - nedeľná pravda 2/98. Archív obecného úradu v Hodejove.

Achieving health, and

Achieving health, and remaining healthy, is an active process. Natural health is based on prevention, and on keeping our bodies and minds in good shape. Health lies in balancing these aspects within the body through a regimen consisting of diet, exercise, and regulation of the emotions. The last of these is too often ignored when health advice is dispensed, but can have a pronounced effect on physical well-being.
________________________________________________

Pass4sure 000-607| Pass4sure 000-087| Pass4sure 000-037| Pass4sure 000-025| Pass4sure 000-004| Pass4sure HP2-H08| Pass4sure HP0-Y31| Pass4sure HP0-S30

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,