Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Jasenov hrad

Jasenov, Jesenov, Jezenew, Jesenv


Kraj: Prešov | Okres: Humenné | Obec: Jasenov

Stručný popis:
Zrúcanina hradu na zalesnenom chrbte Humenských vrchov zhruba 4km na J od Humenného (392mnm)., Jasenov
História:

Hrad vznikol pravdepodobne po vpáde Tatárov v 13. storočí. Mal strážiť prístupovú cestu vedúcu z južného Slovenska smerom na Humenné a ďalej na sever. V listinách sa prvýkrát spomína v roku 1328, resp. 1330 ako castrum Jezenew. Pravdepodobne ho postavili Račkajovci. Drugethovci, pôvodne taliansky rod, sa stali majiteľmi tunajšieho hradu po bitke pri Rozhanovciach, po roku 1312 a patril im až do 17. storočia. V roku 1644 hrad obsadili vojská Juraja Rákócziho. Pri obliehani ho ťažko poškodili a neskôr ho už neopravovali. Hrad spolu s obcou patril v 18. storočí Csákyovcom a v 19. storočí Andrássyovcom. Určité snahy o záchranu objektu prejavili koncom 19. a začiatkom 20. storočia vtedajšie pamiatkové orgány. Niektoré už rozpadávajúce sa múry hradu zakonzervovali a nepatrnú časť objektu zastrešili. Dokončenie prác zmarila prvá svetová vojna. 

Po úpravách začiatkom 20.storočia a v 60tych rokoch minulého storočia.

Exteriér:
Horný hrad pozostával z paláca, štvorhrannej veže a kamenných hradieb. Postavili ho začiatkom 14. storočia. V prvej tretine 15. storočia hrad opevnili. Ďalšia stavebná činnosť na prelome 15 a 16.storočia súvisela s tureckým nebezpečenstvom, keď postavili niekoľko delových bášt so strielňami, najmä na západnej a juhozápadnej strane. Pri vstupnej bráne, vedúcej na prvé nádvorie, postavili taktiež baštu. Ďaľšou fázou bolo dobudovanie opevnenia v polovici 16.storočia - boli to hlavne parkanová hradba na severnej strane, bašta v prvom nádvorí a výbežok z múru na SV, chrániaci vstup do horného hradu a množstvo streiľní. Začiatkom 17. storočia zosilnili múr nad vstupom do horného hradu a celý hrad obklopili delostreleckými bastiónmi talianskeho typu.


Pôdorys D.Menclovej

Súčasný stav:

Zo stredovekého hradu sa zachovali predovšetkým murivá paláca a šijovej veže a v interiéri objektu nepatrné zvyšky renesančných klenieb. Kamenné múry členia nepravidelné otvory okien, dnes už bez orámovania. Z pôvodných architektonických detailov sa zachovalo gotické kruhové okienko s bohato riešeným profilovaným ostením. Vstupná polkruhová renesančná brána vedie na prvé nádvorie. Dnes je hrad veľmi zarastený, čo veľmi uberá na jeho hodnote. Ak si chcete pozrieť nielen zachovalé výpadové bránky do renesančného opevnenia, ale aj vnútorný hrad, choďte skoro na jar, podarí sa Vám možno aj pár fotografií. Hrad by si zaslúžil dôkladné očistenie od stromov a náletových drevín, ktoré znemožňujú pohyb po areáli a rozrušujú poškodené murivá.

Vstupná brána do 1.nádvoria kruhové gotické okienko na bašte zvyšky paláca v hornom hrade obvodové opevnenie piliere na mohutnej delovej bašte
piliere vonkajšieho opevnenia mohutný múr horného hradu s časťou paláca interiér mohutnej delovej bašty renesančný oblúk vstupu do horného hradu vpravo bašta v prvom nádvorí, vľavo bašta pri vstupe
časť múrov horného hradu bašta pri vstupe výpadová bránka do renesančného opevnenia vrchná časť múrov horného hradu pri veži zvyšky múrov horného hradu
bašta pri vstupe s bránou pohľad od renesančného opevnenia zvyšky múrov horného hradu detail kľúčovej strieľne brána do 1. nádvoria zvnútraZákladné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,