Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Kapla hrad

Širkovský hrad, Žirkov, Žirkovský hrad, 1244 Sisque, 1264 Sirque, 1450 fortalicium Serke, 1475 castrum Serke, 1449 castrum Kapla, 1494 castrum Serke


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Rimavská Sobota | Obec: Širkovce

Stručný popis:
Stopy po stredovekom hrade Kapla na kopci západne od obce Širkovce, 3km na JV od Jesenského v Rimavskej kotline, 16km JJV od Rimavskej Soboty a cca 5km od hranice s Maďarskom.
História:
Hrad postavili pravdepodobne v 13. storočí. Prvýkrát sa spomína v roku 1244. V roku 1324 hrad daroval kráľ Karol Róbert magistrovi Rolantovi, synovi comesa Dezidera z rodu Ratholdovcov. Rolant sa stal zakladateľom rodu Lórántffych. V roku 1443 bol majiteľom hradu gemerský župan Juraj Lórántffy. Do krajiny vtrhlo bratrícke vojsko a hrad dobylo. V roku 1460 kráľ Matej Korvín hrad dobyl späť a vrátil ho Lórántffyovcom. Ďalší majiteľ Mikuláš Lórántffy sa v roku 1505 zúčastnil na krajinskom sneme v Rákoši ako vyslanec gemerskej stolice. V roku 1571 sa bratia Ján a Juraj Lórántffy súdili o hrad s Jánom Thrawom. Hrad pravdepodobne Lórántffyovcom ostal, pretože v roku 1595 bol jeho kapitánom Peter a ďalší Lórántffyovci boli jeho majiteľmi až do začiatku 17. storočia, kedy vymreli. Toto obdobie môžeme považovať za zánik hradu, pretože ďalší majitelia (Vajovci, Cegejovci, Vassovci, Szilassiovci, Keményovci, Kornišovci a chvíľu aj Rákocziovci) sa o hrad nestarali. Hrad spustol, začal sa rozpadávať a dnes po ňom nie sú skoro žiadne stopy.
Exteriér:

Kapla je typ gotického hradu s útočištnou vežou a palácom na múrom obohnanom nádvorí. V priestore horného hradu neskôr pribúdali stavby. Dolný hrad tvorí obvodová hradba s priekopou, popri ktorej mohli byť vo východnej časti hospodárske budovy a vstupná brána na západe. Nad vstupom je umelovytvorený vysoký val, ktorý mohol niesť štítovú hradbu. Počas tureckého nebezpečenstva bol hrad v 16.storočí sčasti opevnený - podľa údajov v literatúre.

Ideová rekonštrukcia hradu v 16.storočí Terénna skica lokality Kapla
Súčasný stav:
Zreteľné stopy po opevnení celého komplexu umožňujú urobiť si predstavu o veľkosti hradu. V juhozápadnej časti obvodového valu je badateľný vstup, nad ním veľká štítová hradba ktorá chránila budovy horného hradu. V severozápadnej časti sú pravdepodobne stopy po bráne. Tu vchádza prístupová cesta do areálu dolného hradu, tiahne sa po vnútornej strane hradby a zhruba v polovici dĺžky objektu sa stočí prudko vpravo a stúpa k bráne do horného hradu. Tá sprístupňovala pravdepodobne malé lichobežníkové nádvorie ohraničené stavbami a na východe budovou ktorá prehradzovala hradný vrch po celej šírke a slúžila zároveň ako vstup do najstaršej časti hradu s palácom a vežou. Horný hrad je zarastený bujnou vegetáciou, skúsenému oku však neunikne miesto po veži, a ostatných budovách, ktorých stopy sa dajú niekde overiť iba odkrytím lístia. Inak už na hrade nie je zachovaný žiaden nadzemný múr ani pivničné priestory a na potvrdenie našej hypotézy je potrebné vykonať minimálne archeologický výskum.
pohľad z cesty na Hodejov pohľad od kostola v Širkovciach bočný výbežok vrchu Kapla - možné stopy po st. osídlení stopy po vale na východe severovýchodný val
severné vystúpenie valu  stopa po možnej bašte pri severnej bráne západný val, vľavo stúpa mohutná štítová hradba valy a priekopa od západu pravdepodobný vstup do dolného hradu na juhozápade
prístup do horného hradu mohutnosť valu zobrazuje aj táto fotografia - val od severu pohľad na Hodejov pohľad na juhovýchod - vrchy tvoriace št. hranicu s Maďarskom pohľad na obec Širkovce


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,