Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Leopoldov pevnosť

Protiturecká pevnosť Leopoldov,


Kraj: Trnava | Okres: Hlohovec | Obec: Leopoldov

Stručný popis:
Renesančná protiturecká pevnosť postavená po obsadení Nových Zámkov turkami. Dnes štátna väznica.
História:
Pevnosť sa začala budovať v roku 1665, potom ako Nové Zámky padli do tureckých rúk. Dozor nad stavbou mal cisársky architekt L. de Souches a stavbu viedol vojenský inžinier J.Arigsperger. Po jeho smrti prevzal vedenie v rokoch 1666-1669 J.Ungern. Dátum zakončenia stavby pevnosti je nad vstupnou bránou pevnosti smerujúcou do Hlohovca. Hrad, ktorý v tureckých vojnách nehral už nijakú úlohu, prestaval v roku 1854 vojenský architekt Straskrab na väznicu, ktorá slúži dodnes.
Exteriér:

              
     medirytina Meriana       medirytina Nypoorta 1686

Pevnosť hviezdicovitého typu bola realizovaná podľa vzoru vtedajších neskorotalianskych pevnostných stavieb. Jej rozloha je 56 hektárov, obranné šiance sú vysoké 9,5m.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,