Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Levický hrad

Levice, 1313 Leva, 1321 castrum Lewa


Kraj: Nitra | Okres: Levice | Obec: Levice

Stručný popis:
Zrúcanina hradu s kaštieľom v podnoží, pôvodne postavenom na ostrovnom brale, dnes už súčasť mesta Levice.
História:
Levický hrad postavili v druhej polovici 13.storočia na skalnej vyvýšenine nad močaristým územím. Mal chrániť cestu do kláštornej pevnosti v Hronskom Beňadiku a do stredoslovenských banských miest. V listinách sa spomína 1318. Počas stredoveku a renesancie často menil majiteľov. Patril Matúšovi Čákovi, kráľovi, kláštoru v Hronskom Beňadiku i viacerým šľachtickým rodinám. V roku 1388 ho získali Levickovci, potom Bečeovci, Šáraiovci. Jadro hradu tvoril gotický palác a opevnenie s kruhovou baštou. Po požiari 1434 hrad znovu prestavali. Od začiatku 16.storočia, keď sa postupne menili jeho majitelia (Harastiovci, Balassovci a Kallanichovci), zaznamenávame zvýšenú stavebnú činnosť vyvolanú hroziacim tureckým nebezpečenstvom. Vďaka týmto opatreniam sa stal Levický hrad v polovici 16.storočia jednou z pätnástich pevností, ktoré mali zastaviť tureckú inváziu. Spočiatku budovali dreveno-hlinené provizórne opevnenie, ktoré postupne nahrádzali kamenným so systémom delostreleckej obrany. V južnej časti postavili poschodovú budovu, pôvodne prístupnú iba padacím mostom, na severe umiestnili delovú baštu. V roku 1571 postavili v dolnom nádvorí pohodlný renesančný kaštieľ. Nový obranný systém chránili aj palisády a bol natoľko odolný, že 1578 Turci Levice márne obliehali. Opakované opevňovacie práce v 17.storočí sa sústredili na vybudovanie ďalších hradieb s nárožnými baštami. Vonkajšie opevnenie dokončené 1635 nadviazalo na opevnenie mesta, od ktorého delila hrad priekopa. Turci Levice dobyli až 1663, o rok ich však v známej bitke pri Leviciach porazili a pod vedením vtedy známeho vojenského veliteľa L. de Souches hrad znovu dobre opevnili. Vnútorné budovy hradu zničili 1709 Rákócziho vojská pri zrážke s cisárskymi. Hrad už v plnom rozsahu neobnovili. Eszterházyovci, ktorí získali majetky s hradom v 18. storočí, používali časti budov ako skladište. V rámci pamiatkovej záchrany objektu v 70-tych rokoch 20.storočia konzervovali ruiny horného hradu a opevnenie, v dolnom kaštieli umiestnili Tekovské múzeum.
Rytiny mesta a hradu prevažne zo 16 a 17. storočia, kedy bol hrad najrozsiahlejší.
Interiér:
Priestory využívané na múzeum majú renesančné krížové a lunetové klenby zo 16. a 17.storočia.
Exteriér:
V hornej časti hradu sa zachovali zrúcaniny gotického paláca, najstaršie opevnenia a spodná časť kruhovej bašty, prestavaná v 19.storočí na letohrádok. Zachovali sa konštrukcie obvodových múrov, kamenné nárožné rámovanie, gotický portál vstupu do paláca, fragmenty omietok a opevnenia. Súčasťou hradu je kaštieľ, obdĺžniková poschodová horizontálna budova vo dvore so schodišťovým rizalitom. Jej jadro tvorí renesančný kaštieľ, datovaný nápisovou tabuľou z roku 1571.
Súčasný stav:
Hrad je zakonzervovaný miestami tak, akoby návštevník nemal poznať pôvodnú podobu budov a ich funkciu. Je to škoda najmä pri gotickom jadre hradu, ktoré pôvodne mohlo byť dvojvežové so vstavaným palácom. Túto našu domienku by však musel potvrdiť stavebnohistorický výskum. Do horného hradu je okrem toho návštevníkom vstup zakázaný.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,