Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Lietava hrad

Litova, Letava, Lethawa, ZsolnalitvaKraj: Žilina | Okres: Žilina | Obec: Lietava

Stručný popis:
Pomerne rozsiahle a dosť zachované zrúcaniny hradu na strmom hrebienku medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná.
História:
Hrad postavili po 1241 pravdepodobne ako administratívne a vojenské centrum. V rokoch 1300 až 1321 sa uvádza v súvislosti s Matúšom Čákom. Koncom 14. storočia patril kráľovi Žigmundovi, 1475 -1494 Pavlovi Kinižimu, ktorý vykonal na hrade viaceré stavebné úpravy. Opravil opevnenie prvého predhradia a veľkú obytnú vežu, ako aj vstupnú vežovú bránu. Začiatkom 16. storočia hrad získal Mikuláš Kostka, ktorého dcéru Barboru si vzal za manželku František Thurzo. Nový majiteľ opevnil ďalšie, druhé predhradie a opravil existujúce budovy; z nich viaceré ukončil oblúčikovou atikou podľa nového výtvarného smeru - renesancie. Z roku 1530 pochádza správa, že na hrade sa zdržiavala početná posádka - 285 žoldnierov, ktorí si sami vyrábali aj pušný prach. V roku 1604 sa počet vojakov zmenšil na 12. Po smrti Imricha Thurzu (1621) sa tunajšie panstvo rozdelilo medzi dedičov, ktorí nejaký čas hrad spoločne udržiavali. V roku 1641 v dôsledku majetkových sporov stratili o areál záujem; hrad v prvej polovici 17. storočia patril komposesorátu. Opis hradu z 1698 uvádza, že nie je obývaný a nachádza sa tu len archív; 1760-1770 archív previezli na Oravský hrad. Lietavský hrad sa už potom nevyužíval a neudržiaval, a tak postupne chátral. V rokoch 1870-73 tunajšie majetky kúpil barón Popper.
Medirytina M.Greischera z roku 1680 Akvarel T.Endersa - koniec 19.stor. Akvarel T.Endersa - koniec 19.stor. Letecký snímok (okolo 1965)
Exteriér:
Jadro hradu tvorila veľká hranolová veža, situovaná čelom k šiji prístupového hrebeňa. Severne od nej bolo opevnené nádvorie horného hradu s palácom a ďalšími objektmi. Hradné opevnenie sledovalo členitý tvar terénu. Na jeho východnej strane umiestnili gotickú kaplnku. Jadro hradu obklopuje prvé veľké predhradie na S a Z. Prístupné bolo hranolovou vstupnou vežou s bránou. Na JV od nej stojí veľká obytná budova s oblým nárožím s kamenným rámovaním a reliéfom erbu. Na severozápadnom nároží postavili veľkú okrúhlu baštu a na SV valcovitú vežu. Na tomto nádvorí sa nachádzali obytné a hospodárske budovy. Druhé predhradie chránilo areál od S a Z. Prístupné bolo ďalšou veľkou hranolovou vežou s padacím mostom; jeho bezpečnosť zvyšovala i priekopa. Predhradie spevňovala polygonálna bašta (SZ) a oblá veža (SV). 


kliknutím sa dostanete na stránku s pôdorysom
 Model zhotovil Ing.arch. Kačala
   

Súčasný stav:
Hrad sa pyšne vypína nad krajinou a je z neho nádherný výhľad do okolia. Hradné múry jednotlivých objektov stoja dodnes do značnej výšky. Majú zachované otvory okien, prípadne vstupov a architektonických detailov, kamenné profilované konzoly bývalého arkiera, oblúčikové atiky, delové a kľúčové strieľne, miestami aj časti profilovaných ostení. V priestoroch bývalej kaplnky sa zachovali nábehy kamenných gotických rebier a na niektorých múroch zvyšky omietok. Hrad je naozaj peknou ukážkou architektonických detailov a preto sme sa rozhodli sprístupniť vám ich prostredníctvom väčšieho množstva fotografií.
celkový pohľad celkový pohľad druhá obytná veža vstupná veža vnútro vst. veže
stredný hrad veža s pôv.hl.bránou bašta a bráne do str.hr. nádvorie stred. hradu nádvorie a vstup do hor.hr.
palác horného hradu bašta pri bráne dol.hr. 2. brána do hor. hradu hlavná veža východný bastión
int. východnej bašty 2. brána do hor. hradu prechod do dr. obyt. veže druhá obyt. veža schodišťová veža
ext. východnej bašty detaily v kaplnke ren. okno s nápisom schodišťová veža int. celkový pohľad


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Hrad Lietava dnes

Lietavský hrad je unikátom nielen zo slovenského pohľadu, ale aj v rámci celej strednej Európy. Práve na jeho zachovanie vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu ( ZnZLH ). Združenie pracuje ako propagačné, organizačné a informačné centrum. Je samostatnou právnickou osobou, má neziskový charakter. To znamená, že všetci členovia združenia pracujú dobrovoľne bez nároku na finančnú odmenu. Hlavným cieľom Združenia na záchranu Lietavského hradu je zakonzervovať a tým vlastne zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby bolo možné ho využívať ako turistickú atrakciu a obrovský zdroj poznania našej minulosti.

Lietavský hrad je od roku 1753 opustený a prešiel rôznymi štádiami chátrania. Po prepadnutí striech a stropov sa vplyvom poveternostných podmienok začalo rozpadávať murivo. Koruny hradieb sú zvetrané a došlo k pokročilému poškodeniu plášťa muriva na viacerých úsekoch hradu. Kaverny narušujúce statiku spôsobili zrútenie niektorých vnútorných múrov. Určite sa pýtate, prečo je vôbec potrebné sa zaujímať o prácu na hrade? Treba si uvedomiť, že hrad sa momentálne nachádza v štádiu dokonalej symbiózy s prírodou. Problém je však v tom, že ľudské dielo čo do trvanlivosti a stálosti nemôže s prírodou súperiť. Prieskumy a merania na stenách zrúcaniny nám bohužiaľ potvrdzujú, že sa blíži čas zlomu. Po ňom sa romantická zrúcanina, ktorá je ešte dnes stále symbolom okolia, začne meniť na kopu neforemnej sutiny. Tomuto zlomu možno zatiaľ ešte predísť, alebo ho aspoň podstatne oddialiť. Naše ciele plníme tak, že spolupracujeme ako investor s malou stavebnou firmou a organizujeme pamiatkárske a reštaurátorske workshopy, ( pracovné stretnutia na úrovni odborník – laik ) ktoré nám pomáhajú zaučiť dobrovoľníkov, ktorí chcú na Lietave pracovať a ďalej zaučovať nových nadšencov. Dobrovoľníci prichádzajú v rámci pracovno - relaxačných táborov. Princíp workshopov a následného ďalšieho zaškoľovania v rámci seminárov, by mal lacno a elegantne zaistiť to, že z Lietavy sa môže stať ukážka nových pracovných postupov, bez preinvestovania závratných financií.

na Kojšovú, kde sa vám

na Kojšovú, kde sa vám zhruba v polovici cesty naskytne pohľad, ako vidíte na našich "leteckých záberoch". V okolí je ešte lokalita stredovekého hrádku, pamätník francúzkych partizánov na vŕšku Zvonica neďaleko obce a pamätník a prírodné múzeum bojových zbraní a pozícií osloboditeľov pod Polomom na ľavej strane cesty zo Strečna do Žiliny.2005 Ford Thunderbird AC Compressor

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,