Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Likava hrad

Likova, Likavka, Lichwa


Kraj: Žilina | Okres: Ružomberok | Obec: Likavka

Stručný popis:
Zrúcanina hradu na výbežku Predného Choča na S od obce Likavka. Hrad je čiastočne konzervovaný a nateraz pre verejnosť neprístupný, ale dá sa navštíviť - na vlastné nebezpečenstvo., Likavka
História:

Hrad postavili v čase medzi 1335-1341. Mal strážiť priechod cez Váh pri Ružomberku a významnú cestu z Považia na Oravu a do Poľska. Dal ho vybudovať pravdepodobne zvolenský župan magister Donč. V rokoch 1431-1434 bol v rukách husitov, od 1435 ho vlastnili Hunyadyovci. V tom čase sa do hradu vstupovalo severnou štvorbokou vežou, ktorá má to isté datovanie. Hrad bol pomerne skromným sídlom, jediným prepychom boli sklené okná, ktoré vyrobili sklárne v Ľubochnianskej doline, v stredoveku patriace k hradu. Pôvodný horný hrad v druhej polovici 15. storočia prestavali a do severozápadnej časti plošiny postavili štvorposchodový palác. V roku 1474, po zbúraní Liptovského hradu, pôvodne župného hradu, sa stal hrad Likava strediskom rozsiahlych kráľovských majetkov v západnej časti Liptova. Od roku 1478 patril Jánovi, nemanželskému synovi kráľa Mateja Korvína, na prelome 15. a 16. storočia Zápoľskovcom. V 16. storočí boli majiteľmi Krušičovci, Pekryovci a v druhej polovici 16. storočia Illésházyovci. Renesančné úpravy, najmä v juhozápadnej časti hradu, sa týkali fortifikačných systémov, v roku 1642 vznikol nový vchod vo východnej bráne. Najmladším stavebným zásahom bolo vybudovanie opevnenia na južnej a západnej strane (1678 a okolo 1700). Od roku 1651 časť majetkov patrila Thökölyovcom a po potlačení Thökölyho povstania 1670 pripadli aj s hradom eráru. Vtedy tu bolo ubytované vojsko a slúžil ako župná väznica. Hrad bol začiatkom 18. storočia dejiskom bojov stavovských povstaní medzi rákócziovskými a cisárskymi vojskami, ktoré ho 1707 dobyli a zničili. Odvtedy je v ruinách. Od 1980 sa uskutočňuje na hrade archeologický výskum a začali sa konzervačné práce. V súčasnosti práce stoja.

Rytina Ľ.Rohbocka 1856 Fotka zo zač.20.stor. Fotka zo 60tych rokov 20.stor. Fotka zo 60tych rokov 20.stor. Fotka z konca 20.stor.

Exteriér:
Gotický horný hrad sa rozkladá na najvyššom mieste vyvýšeniny; prešiel renesančnou úpravou. Má malé nádvorie v strede medzi zrúcaninami palácov. Zachovalo sa mnoho gotických a renesančných kamenných architektonických článkov, najmä obruby okien, portály, konzoly, krby, strieľne a smolné nosy na obranu prístupovej cesty na hrad. Najvýraznejším prvkom architektúry horného hradu je renesančná atika. Dolný hrad má mohutné opevnenie so vstupom a baštami, chrániacimi uzavreté preddvoria.


Súčasný stav:

Rozložité hradné zrúcaniny sú viditeľné už od mesta Ružomberok. Hrad je od 80tych rokov 20.storočia upravovaný a v súčasnosti nesie stopy po viacerých prístupoch rekonštrukcie tejto ešte donedávna zachovalej pamiatky. Úpravy spevnili horný hrad, kde sú tiahlami spojené obvodové múry a vybetónované podlažia. Vyplnené sú aj niektoré kaverny a časť hradu nad vstupnou bránou je zrekonštruovaná podobne ako hrad Strečno - čiže staticky zabezpečené, ale vyzerajúce hrozne. Ďalej sa "rekonštrukcia" zamerala na dolný hrad, kde boli vo veži pri tretej bráne použité pórobetónové trvárnice a sanitárna keramika. Ak chcete hrad vidieť vo svojej pôvodnej podobe, aj keď je to len ruina, radšej sa poponáhľajte.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Likava túto sezónu sprístupnená

Vďaka za informácie Stanislavovi Kánovi.

This experience inspired me

This experience inspired me to want to share my vulnerability and let many of you know you are not alone in your food dilemmas70-620This experience inspired me to want to share my vulnerability and let many of you know you are not alone in your food dilemmas350-050This experience inspired me to want to share my vulnerability and let many of you know you are not alone in your food dilemmas
pass4sure SK0-003 \ pass 4 sure \ pass4sure 642-971 \ pass4sure 650-393 \ pass4sure 640-461 \ pass4sure 646-046 \ pass4sure 642-681

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,