Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Lipovce hrad

Hrad Varhoška, hrádok Lipovce


Kraj: Prešov | Okres: Prešov | Obec: Lipovce

Stručný popis:
Nepatrné zvyšky hradu sa nachádzajú SZ od obce na pozdĺžnom vápencovom brale zvanom Zámčisko, pod ktorým preteká Lančovský potok. Hradný komplex je situovaný na úzkom jazykovitom ukončení kopca v smere S-J.
História:
Hrad vznikol ako šľachtický v panstve Svinia, ktoré po roku 1262 získal šľachtic Merše. Pravdepodobne on, alebo jeho syn Beňadik dali postaviť hrad v druhej polovici 13.storočia. Nevieme kedy začal hrad pustnúť, ale podľa stavu zachovanej architektúry to bolo pravdepodobne na konci stredoveku.
Exteriér:
Prirodzená terénna konfigurácia rozdelila hrad na dve väčšie časti. Severná časť je za šijovou priekopou, na jej najvyššom mieste sa nachádzala valcová kamenná veža s priemerom 9m. Na prvom nádvorí sa nachádzali pravdepodobne všetky hospodárske stavby a tu končila aj prístupová cesta. Južnú časť tvoril vnútorný hrad, ktorý mal príkre svahy a bol prístupný po úzkej (3,5m) šiji. V južnejčasti hradu sa nachádzal pravdepodobne palác s rozmermi 10x6m so zaobleným SV nárožím. Na okraji skalného plató sú dve strieľne vysekané do kameňa. Obe časti hradu spájal 1,4m hrubý múr na šiji, po ktorého ochodzi sa vstupovalo do južného hradu. 

         
   pôdorys         rekonštrukcia

Súčasný stav:

Kamenná valcová veža v severnej časti hradu je zachovaná do výšky cca 1,5 poschodia, v južnej časti hradu sa rysuje kamenná deštrukcia s pravidelným obdĺžnikovým pôdorysom - pravdepodobne ide o palácovú stavbu.

Pozostatok veže v S časti  Zvyšky múrov hradu   Pozostatok paláca v J časi 


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,