Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Lipovec hrad

Elusku, Elesko, Eluskw, Lypolch, Lypowch, Lypouch, Lypoucz, Kecerovský hrad, Kecerovský Lipovec


Kraj: Košice | Okres: Košice - okolie | Obec: Kecerovský Lipovec

Stručný popis:
Zvyšky hradu ležia nad Kostolianskym potokom, ktorý dnes tvorí hranicu medzi Mudrovcami a Kecerovským Lipovcom.
História:
Hrad sa prvýkrát písomne spomína v roku 1282 pri deľbe majetku Lipovec, kým panstvo Lipovec už v roku 1229. Hrad vybodovali medzi týmito rokmi šľachtici Abovci, ktorých lipovecká vetva vystupovala neskôr pod menom Kecer, odvodenom od názvu Kecerovský Lipovec. Vlastnia ho do začiatku 15. storočia, kedy hrad vlastnil už Štefan de Zbudza, Hedviga Zápoľská a jej synovia Juraj a Ján, z nich posledný menovaný vraj v roku 1543 zničil (Súpis pamiatok II, str.18.), ďalej vdova po Gabrielovi Perényim, František Drugeth.... Hrad zanikol v 16. storočí, v roku 1585 sa spomína už ako zrúcaný. Niekoľko budov hradu však mohlo stáť až do začiatku 18. storočia a boli zničené až po Rákociovskom povstaní. (Súpis pamiatok II, str.18).
Exteriér:
Hrad vybudovali na pozdĺžnej skalnej ostrožine, ktorá mu dávala prirodzené strategické miesto. Z troch strán bol zabezpečený priekopou a valom, štvrtú stranu chránil strmý zráz nad potokom. Po okraji vrcholovej plošiny tiahlo obvodové opevnenie chrániacu oválnu 33m dlhú a 7-12m širokú plochu. Uprostred východného okraja stála veža s priemerom 10-12m, na záapd od nej mohli byť palácové stavby, vytvárajúce v strede malé nádvorie (dohad po preskúmaní terénu). Na západnej strane bola vstupná brána, ku ktorej sa prichádzalo po moste nad priekopu, alebo cez priekopu samotnú. Objekty boli postavené z miestneho kameňa spájaného maltou. Našli sa aj tehly pravdepodobne s prestavby začiatkom 16. storočia. 
Pôdorys hradu Lipovec, kresba R.Mazánik
Súčasný stav:
Dodnes je v teréne ľahko odčítateľná prístupová cesta, valy a priekopy. Horný hrad však utrpel nájazdom prieskumníkov (pravdepodobne ide o hľadačov pokladov), čo dokladujú aj fotografie. Preto je ťažké určiť, ako boli rozmiestnené budovy vnútri opevnenia skúmaním terénu, ale podľa výkopu na severnom okraji veže je na ňu napojený múr a tiahne sa smerom na západ. Mohla by to byť stopa po palácovej stavbe, keďže obvodový múr je cca 1m severne za ním. Viac by však mohli zistiť Košický pamiatkári, ktorý by mohli hrad v tomto rozkopanom stave preskúmať a ďalšiemu devastovaniu zabrániť.
Celkový pohľad na lokalitu od cesty Celý hrad spod prístupovej cesty Predsunutá plošina vpravo Pohľad s plošiny na miesto prístupu k vonkajšiemu valu
Západná časť ostrožiny sa zvažuje smerom od hradu dolu Smerom k hradu je za plošinou šijová priekopa a vstup Horný hrad od západu (od vstupu) Pohľad zhora, z miesta obvodovej hradby na rozšírenú časť valu v mieste vstupu do hradu
"Sondy" v severozápadnej časti hradu... ...a v juhozápadnej časti, v pozadí zvyšok veže - najvyššie miesto Rozkopané miesto veže s úlomkami črepov a náradím... ...a pohľad do jamy na okraji veže - vľavo veža, vpravo roh stavby cca 2-3m od múru veže


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,