Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Liptovský hrad

Veľký hrad liptovský, Liptovský starý hrad, Liptov, Sielnický hrad


Kraj: Žilina | Okres: Liptovský Mikuláš | Obec: Liptovská Sielnica

Stručný popis:
Sprístupnené a konzervované základy hradu, situovaného v extrémnej polohe na hradnom vrchu nazývanom Hrad v Chočských vrchoch. , Liptovská Sielnica
História:
Hrad vznikol v druhej štvrtine 13.storočia. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1262. Pôvodne bol kráľovský a mal chrániť hranice krajiny. Spočiatku tu sídlil zástupca zvolenského župana. Na začiatku 14.storočia patril pravdepodobne Matúšovi Čákovi, 1313 -1337 zvolenskému kráľovi županovi magistrovi Dončovi. Okolo 1340 sa stará Zvolenská župa rozpadla na menšie župy, ktoré mali svoje hrady ako administratívne centrá. Župným hradom Liptova sa stal Liptovský hrad, ktorý sa od 1396 uvádza aj s prívlastkom Veľký (Magnum castrum, Magnum castrum Liptoviense). Koniec 14. a 15.storočia sú v jeho osudoch dramatické. V roku 1397 obsadili hrad vojská moravského markgrófa Prokopa a opolského kniežaťa Vladislava, prívržencov českého kráľa Václava IV. V roku 1399 kráľ Žigmund vyzdvihuje zásluhy šľachticov pri obrane hradu a odmeňuje ich donáciami v Liptove a v banskej oblasti. Tak získal 1406 Mikuláš Gara hrad a hodnosť liptovského župana. Hrad 1341 pravdepodobne obsadili husitské vojská. Možno to usudzovať z novej donácie kráľa 1440 a 1441 Ladislavovi Rikolfimu zo Šarišskej Kamenice, kde bola vyslovená podmienka, že nový majiteľ dá hrad opraviť. Rikolfiho v roku 1445 obvinili zo zbojstva a uväznili a v roku 1447 ho kráľ omilostil s tým, že hrad, ktorý bol centrom lúpežných výprav, zbúra. Listina z 1453 uvádza už len pusté miesto. V nasledujúcom roku, 1454, Ján Hunyady daroval Pongrácovcom majetky v Liptove. Popri Likave a Liptovskom Hrádku aj Liptovský hrad (Veľký hrad Liptovský) s požiadavkou na jeho opravu. Avšak krátko na to, 1459, napriek protestom Pongráca, kráľ Matej Korvín daroval všetky tri liptovské hrady a Oravský hrad Petrovi Komorovskému, ktorého vymenoval za liptovského a oravského župana. Komorovský sa však pridal k odbojnej šľachte, sympatizujúcej s poľskými kráľmi. Matej Korvín po uzavretí spišskonovoveského mieru 1474 s poľským kráľom Vladislavom Jagelovským Komorovskému majetky odňal a budovy i hradby Liptovského hradu dal zdemolovať až po základy. Vyše pätsto rokov zarastali základy hradu hustým lesným porastom, iba terénny reliéf a zvyšok jediného múru označovali miesto, kde hrad stál. Nový záujem o hrad datujeme do 1975 -1987, keď sa tu uskutočnil archeologický výskum a odkryté základy budov sa zakonzervovali.
Exteriér:
Archeologický výskum hradu je zaujímavý tým, že odkryl dispozičný typ gotického hradu. Na rozdiel od iných hradov, existoval len vyše dvesto rokov a nebol neskôr nákladne prestavaný a opevnený. Jadro hradu v 13.storočí tvorili stavby situované na najvyššej časti terénnej terasy. Bola to obytná veža, cisterna a malé nádvorie. Obranu hradu zabezpečovala mohutná štítová hradba a obidve hradné brány, ktoré chránili objekt od prístupovej cesty. Neskôr, v 14.storočí, doplnili hrad o ďalšiu vežu a palác. Pred vstupnú bránu umiestnili premostenie nad priekopou a vlčiu jamu. Dolný hrad vymedzili obranným múrom, ktorým nahradili pôvodnú palisádu. Tu stála veža, ktorá chránila hrad z východnej strany; tu odkryli aj kováčsku dielňu. Obranné priekopy vysekali do skalného podložia. Predhradie s hospodárskym zázemím sa nepodarilo archeologicky doložiť.
Súčasný stav:
Základy budov sú konzervované a ich urbanistická skladba je dobre badateľná. Významné nálezy, objavené pri archeologickom výskume, sú uložené v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Z odlesnenej vrcholovej plošiny je vynikajúci výhľad na celú Liptovskú kotlinu s vodnou nádržou Liptovská Mara.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,