Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Oponický hradKraj: Nitra | Okres: Topoľčany | Obec: Oponice

Stručný popis:
Zrúcaniny hradu stoja na lesnatom návrší výbežku pohoria Tribeč, na juhovýchod od obce., Oponice
História:
Hrad založil v 13. storočí Čák, syn Petra z rodu Čák. Písomne sa spomína 1300. Patril Matúšovi Čákovi, r. 1329 Mikulášovi Gutkeledovi, korune, 1389 Deziderovi Kaplaymu a od 1392 Mikulášovi Ewrsovi, zakladateľovi rodu Apponyiovcov. Keď si kráľ Žigmund budoval v r.1421-34 opevnené sídlo, chodieval na lov zveri do lesov Oponického panstva. Hrad dobyli a poškodili husitské vojská v r.1430, hneď ho však opravili. Postupne sa dostával do rúk čoraz chudobnejších majiteľov, ktorí ho síce obnovovali v priebehu 16. a začiatku 17.storočia ako súčasť protitureckej obrany, ale s veľkými finančnými ťažkosťami. Vďaka týmto úpravám odolal tureckému náporu. Spory o majetok Apponyiovcov medzi dvoma bratmi, ktoré sa vliekli od r.1612, prispeli k zániku hradu, ktorý jeho majtelia 1645 definitívne opustili a presťahovali sa do podhradia.
Kresba J.Könyökyiho z r.1887 Kresba G.Keletiho z r.1871
Exteriér:
Najvyššia veža, pôvodne vysunutá z malého hradného areálu sa v súčasnosti nezachovala. Tak ako pôvodný stredoveký horný hrad aj veža podľahla zubu času. Obvodová hradba, ktorá obkolesuje hradné jadro vytvára predhradie v podobe širšieho parkanu. Z nej je najzachovalejšia západná časť opevnenia s mohutnou nárožnou baštou. Dobre viditeľný je aj najnovšia budova   palác Apponyiovcov postavený v 16.storočí. Pozrite si rekonštrukciu hradu zo 17.storočia, ktorú urobil M.Bóna. Na kresbe sú zreteľné aj plošiny okolo hradu, ktoré využívali pri obrane hradu. Pripravujem pre Vás aj rozsiahly článok o histórii a stavebnom vývoji tohoto hradu od autorov Bóna, Plaček, Lukačka.
Pôdorys hradu - rekonštrukcia podľa kresby M.Bónu Ideová rekonštrukcia hradu v prvej polovici 17.storočia - M.Bóna
Súčasný stav:
Hradné ruiny vymedzujú holé obvodové múry okolo nádvoria hradu. Rozoznateľná je veľká veža opevnenia a časti konštrukcií hradných palácov a hospodárskych budov.
Príchod k hrad z juhovýchodu Nosný stĺp drevenej hospodárskej budovy Zvyšky obytného traktu pristavaného k bašte Pohľad na baštu z priekopy -   miesta kde bol vstupný mosta Hrad zo západu a mohutná obranná bašta
Pohľad z miesta pravdep. vstupu do hradu Spevňovací priechodný pilier obvodovej hradby Reprezentačný palác na severovýchode zvnútra Palác - detail (zreteľné murovanie a omietka) Palác z vonkajšej východnej strany


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,