Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Pezinský zámokKraj: Bratislava | Okres: Pezinok | Obec: Pezinok

Stručný popis:
Renesančný zámok na okraji mesta v parku, pôvodne stredoveké sídlo s opevnením pomocou vodných zdrojov - vodný hrad.
História:
Už pred rokom 1271 v Pezinku postavili hrad, na ktorý rovnako ako na ostatné hrady okolia útočili vojská Přemysla Otakara II. Majetky rodiny grófov zo Svätého Jura a Pezinka, ktorá sa časom rozdelila na dve vetvy, di jej príslušníci neraz delili. Takúto akciu uskutočnili na v Pezinku r.1401. Delenie nebolo jednoduché - spory trvali až do r.1429. Gróf Juraj a jeho brat Mikuláš si vtedy delili hrad i mestečko Pezinok. Pri tomto delení opísali jednotlivé rozdelené časti a aj hrad. Keď sa hrad dostal r.1575 do zálohu Ivanovi Krušičovi, začali sa na ňom opravné práce, v ktorých hneď nato pokračoval nový majiteľ Štefan Illésházy. Hrad dostal novú podobu, rozšírili sa a upravili obytné a hospodárske budovy. V 17.st. hrad pustol a opraviť ho dal r.1718 Ján Pálffy. Areál hradu zachytáva plán Pezinka z r.1785. V 19.st. dali urobiť dve úpravy Pálffyovci - r.1844, a najmä po r.1875, keď časť hradu úplne prestavali na romantickú stavbu. Aj ostatné neskoršie úpravy dokončili zmenu hradu do tej podoby, v akej ho poznéme dnes pod názvom "zámok".
Exteriér:
Najstaršie jadro dnešného hradu pochádza až zo začiatku 14.st. a tvoril ho typ vodného hradu. Areál hradu obklopoval dvojitý múr. Vonkajší múr (parkan) mal bránu, nad ktorou bola veža. Vnútornú časť kruhovitého pôdorysu vypĺňala veža a obytné budovy. Uzatváral ju obranný múr a do jeho brány sa vstupovalo cez most ponad priekopu. Neskoršie prestavby túto podobu hradu úplne zotreli.
Súčasný stav:
V súčasnosti je v zámku súkromná reštaurácia. Prehliadnuť si môžete novodobú podobu Pálfyovskej prestavby ako aj okolie - park s vodnými plochami.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Kaštieľ bol pôvodne

Kaštieľ bol pôvodne prízemnou budovou postavenou v prvej polovici 17. storočia v renesančnom slohu. Jeho zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. Posledná rozsiahla prestavba bola v roku 1819, kedy objekt dostal klasicistickú podobu a ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do neorenesančného výrazu. V roku 1972 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Kompletná pamiatková obnova bola ukončená v roku 1987 a kaštieľ si zachoval romanticko-historický vzhľad.1974 Ford Torino AC Compressor

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,