Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Plaveč hrad

Plavečský hrad, 1294 Palocha, 1301 Ploche, Plaucha, 1307 Plautz, 1312 Polocha, 1317 de Polovcha, 1456 Plawcz, 1457 Plyvycz


Kraj: Prešov | Okres: Stará Ľubovňa | Obec: Plaveč

Stručný popis:
Zrúcanina hradu na homoľovitom trávnatom kopci nad riekou Poprad, priamo nad cestou v obci Plaveč.
História:
Hrad postavil pravdepodobne Ditrich (alebo jeho syn Arnold) zo Spiša v roku 1294 na obranu cesty do Poľska, pri brode cez rieku Poprad. Bol to malý kamenný hrad, ktorý mal charakter pohraničnej pevnosti. Strážil dôležitý uzol dvoch ciest: cez údolie Torysy a údolie Popradu. Viacerí historici spájajú názov Plaveč s kmeňom Plavcov, ktorých uhorskí králi usadzovali v 11.-12. storočí na pohraničnom území. Na dôležitom hraničnom bode tak musela stáť už v 12. storočí aspoň veža , ktorá mohla byť spočiatku drevená. Dôležitý pohraničný hrad sa stal kráľovským majetkom a kráľ hrad daroval svojim verným prívržencom - Drugetovcom. Po ich vymretí ho kráľ Žigmund dal Bebekovcom. V rokoch 1449- 1458 sa ho zmocnili bratrícke vojská a ich vodca Peter Aksamit tu žil až do svojej smrti (1458). Bratríkov z kráľovského majetku vyhnal Imrich Zápoľský a hrad patril načas tomuto rodu. Od konca 15. storočia sa Plaveč dostal medzi poddanské mestečká s určitými menšími výsadami. Napokon ho v roku 1505 vdova po Štefanovi Zápoľskom dáva Horváthovcom, ktorí podľa obce odvodzovali aj svoje meno Palocsay-Horváth. Tí hrad v 16. storočí renesančne prestavali. Ich potomok Ferdinand Plavečský uskutočnil veľkú prestavbu v 17. storočí a hrad tak stratil charakter stredovekej pevnosti. Renesančný palác upravili na pohodlné panské sídlo, avšak veľké okná neodolali nepriazni počasia a majitelia ho museli opustiť. V roku 1856 objekt vyhorel a rok nato vymrel aj rod Plavečských. O hrad sa tak nemal kto starať a odvtedy je v zrúcaninách. V roku 1978 sa na hrade začali vykonávať zabezpečovacie práce, ktoré však ustali a v 90tych rokoch minulého storočia sa hrad rýchlo rozpadol. Zrútil sa hlavne veľký múr paláca, ktorý tvoril dominantnú časť ruiny a známu siuetu hradu. 
fotografia zo začiatku 20. stor. fotografia A.Fialu (60-te roky 20. stor.) fotografia Rozmana (70-te roky 20. stor.) kresba: M.Velba 
Exteriér:

Pôvodne malý kamenný hrad (postavený na mieste strážnej veže) pozostával len z mohutnej obytnej veže (9x8m, hrúbka múrov 3m) postavenej na najvyššom mieste vrchu. Vzhľadom na značnú devastáciu objektu nie je možne jasne určiť etapy výstavby hradu. Podľa opisu z roku 1644 mal hrad okrem veže palác (reprezentačné krídlo, panský dom aj kuchyňa), kaplnku, starý palác, dve bašty a zámočnícky dom. Pod hradom bol majer. Po renesančnej prestavbe hrad zobrazuje kresba Myskovszkého, kde vidno že prestavba pohltila aj donjon. Z hradu sa zachovali zvyšky juhovýchodného muriva s kruhovou baštou a ďalšou polkruhovou baštou na opačnej strane, ktoré flankovali prístup do hradu. Ďalšia nákladná prestavba paradoxne urýchlila koniec hradu, pretože výstavný palác s veľkými oknami neodolal počasiu a znemožnil prevádzku hradu. 

kresba V.Myskovszký 1885 kresba A.Ďjuračku zač. 20. stor. akvarel E.Tótha zač. 20. stor.  kresba pôdorysu V.Myskovszký 1885 pôdorys zvolenského hradu podľa A.Fialu
Súčasný stav:
Po páde veľkého bloku steny paláca hrad stratil svoju charakteristickú siuetu a dnes sa zachovalo už len niekoľko múrov bývalej obytnej časti. Na nároží ešte stojí polkruhové ukončenie paláca s veľkými okennými otvormi, a na najvyššom mieste hradu sú hrubé múry prerastené vegetáciou. Konfigurácia terénu však dáva tušiť veľkost i členitosť pôvodného hradného areálu.

celkový pohľad na hradný vrch

príchod k hradu a diera po stene paláca

ruiny horného hradu

najstaršia časť hradu bola na tejto skale

interiér polkruhovej steny paláca

fragment bašty a polkruhová stena paláca

fragment druhej bašty

pohľad z najvyššieho miesta

fotka z interiéru bývalého veľkolepého paláca

detail okien paláca

detail napojenia muriva a stenšenej steny interiéru paláca

smutné oči

najstaršie murivá hradu

smutný fragment zo stopami prestavieb

nad hradom sa zmráka...Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,