Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Rákoš hrad

hrad v Rákoši, 1317 Kuy, 1367 Jwi, 1437 Kewy, 1460 Rakos, Rakoswar, 1470 Kewy a.n.Rakos, Kameniansky hrad


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Revúca | Obec: Rákoš

Stručný popis:
Severne od obce sa nad potokom Rakyš vypína horský chrbát, na ktorom stál stredoveký hrad (poloha Zámčok 569m). Obec Rákoš sa nachádza v okrese Rožňava na ceste z Jelšavy do Hnúšte.
História:

V staršej literatúre sa spomína ako Gömör-Kishont vármegye (Tomášik 1872 s.89-90), a neskôr o ňom písal J.Hudák (1962 s.32-38), ktorý publikoval aj pôdorys. Hrad svojou dispozíciou patrí medzi gotické hrady, aké poznáme napríklad v Jelšave, Jasove a Hanigovciach. V písomných prameňoch má dva názvy, Kovi - Kameňany a Rákoš (castrum Kwi, castrum Kewy, castrum Rakos, Rakoswar - Csánki). Listina z polovice 15.storočiajasne dokazuje, že ide o ten istý objekt (Kwy alio nomine Rakos castrum - Ila 1944, s.540). celé okolité územie, vyňaté z právomoci gemerských hradných majetkov, daroval Belo IV. v roku 1243 Ákošovcom. Hrad sa vtedy nespomína. Začiatky výstavby hradu sa viažu k Detrichovi, ktorý získal majetky od kráľa. Stavbu dokončil na začiatku 14.storočia až jeho vnuk Mikuláš Kun.

Exteriér:

Hrad je typickou ukážkou dômyselnosti staviteľov - toho, ako sa vedeli vysporiadať s masívom skalného podložia. Skalné "lavice" boli sčasti pritesané a využité ako obranný prvok alebo ako stena objektov. Na najvyššom mieste bol palác z lichobežníkovým pôdorysom (10/12x16,5m), ktorý bol vnútorne členený. Na jeho severnej strane je 40m dlhá a 9m široká a 10-15m hlboká mohutná šijová priekopa. K palácu sa prichádzalo z nádvoria lomeným, 145cm širokým portálom, ktorého jednoduché klenákové zaklenutie vidno dodnes. Na južnej strane paláca bolo nádvorie opevnené 120cm širokým múrom, ktoré bolo na západnej, strmšej strane, posilnené dvoma nerovnakými (3 a 7m dlhými) operákmi. Tam sa k opevneniu prmyká objekt z vnútornými rozmermi 3x5,5m, ktorého východnú stenu tvorí pôvodná skala. Bol to zrejme skladový priestor. Prístupovú cestu vedúcu od juhu po hrebeni chránila v predbrání 30cm široká delová strieľňa vysekaná do skalného brala. Brána bola osadená medzi obvodové opevnenie a nárožie strážneho objektu, ktorý ma vnútorné rozmery asi 7x7,5m. Vstup bol z východnej strany. Asi 13m od nárožia tohoto objektu je priehlbeň (1x2m) vysekaná do skaly, ktorá by mohla byť zasypaná cisterna. Hospodárske stavby boli rozložené pravdepodobne na východnej strane opevnenia. 


Pôdorys nakreslil: M.Slivka

Súčasný stav:
Zachovali sa zvyšky paláca, časť obvodového muriva, stopy po strážnej budove, cisterne a delová strieľňa.Po valovom opevnení nie sú stopy. 
Pohľad na hradný vrch z obce Pozostatky vstupného opevnenia Vstup do paláca Pohľad do dolného nádvoria


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,