Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Revište hrad

Revištský hrad, hrad v Revištskom Podzámčí, Ryvchke, 1331 Reuisce, 1340 Ryuche, 1388 Revistye, Reuisthye


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Žarnovica | Obec: Žarnovica

Stručný popis:
Zrúcanina hradu nad Revištským Podzámčím, na okraji zalesneného zrázu, na pravom brehu Hrona nad veľkým meandrom oproti obci Bzenica.
História:
Hrad postavili v druhej polovici 13.storočia, pravdepodobne okolo 1253 spolu so Šášovským hradom situovaným o 15 km ďalej na SV na druhej strane Hrona. Oba hrady strážili priechod úzkou dolinou cez Hronský úval - prístupovú cestu do stredoslovenskej banskej oblasti. V listinách sa Revište spomína 1265, neskôr 1331. Spočiatku hrad patril Ostrihomskému arcibiskupovi. Začiatkom 14. storočia ho dobyl Matúš Čák. Po jeho smrti ho spravovali kráľom poverení kasteláni. Po smrti Ľudovíta I. prenajímal hrad najmä Žigmund a napokon ho daroval spolu s banskými mestami v roku 1424 ako súčasť vena kráľovnej Barbore. Hrad bol ďalej kráľovským majetkom. V roku 1447 sa ho zmocnil Ján Jiskra a od neho ho výhodne získal nastupujúci kráľ Matej Korvín pre svoju manželku kráľovnú Beatrix. Tá ho v roku 1490 darovala spolu s hradom Šášov Dóciovcom, za verné služby. Vlastnili ho až do roku 1647, podobne ako viacero ďalších hradov na strednom Slovensku. Popravením posledného Dóciho prešiel hrad pod správu hlavného komornogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici. Hrad bol tak ponechaný napospas Thökölyho kurucom. Keď boli v bitke pri Svätom Kríži povstalci porazení, hrad ťažko poškodili. Neskôr hrad sčasti opravili, v rokoch 1790 - 92 tu boli ešte ubytovne pre úradníkov banskej komory. Postupom času hrad pustol a v 19.storočí bol už iba ruinou.
Kresba z 19.storočia Pohľadnica okolo roku 1900 Pohľadnica okolo roku 1900 Rytina zo 17.storočia Reprodukovaná kresba z 19.storočia
Exteriér:

Dispozíciu gotického hradu ovplyvnil nepravidelný terén kopca. Skladal sa z vnútornej opevnenej veže a nádvoria, kde na opačnej strane stál palác. Obvodové murivo zrúcanín hradných budov má charakteristickú horizontálnu siluetu s vystupujúcou hmotou hranolovej veže, ktorá je jadrom gotického horného hradu a k nej priliehajúceho opevnenia. Hranolová veža (môžeme ju nazvať aj bergfrit) bola natočená nárožím proti skalnej šiji, najohrozenejšiemu miestu. Takto mohli jej šikmo orientované steny odrážať účinok dopadajúcich striel. Vstup z dolného do horného nádvoria chránila veľká podkovovitá bašta. Dolné predhradie v renesancii viackrát opevňovali.

Pôdorys podľa A.Fialu Rekonštrukcia hradu - Dali 2002 Rekonštrukcia hradu - Dali 2003 Model hradu Revište
Súčasný stav:
Hrad bol v roku 2002 vyčistený od zelene a vyzeral oveľa príťažlivejšie, ako rok predtým. Murivo sa zachovalo do značných výšok a je v ňom viacero deštruovaných otvorov okien a vstupov. Na nádvorí je cisterna vytesaná do skaly, mylne označovaná za studňu. Hrad je bohužiaľ v pokročilom štádiu deštrukcie, čo dokladujú aj kusy davnejsie spadnutého muriva v hornom hrade a v roku 2003 aj na obvodovom opevnení.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,