Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Šarišský hrad

Šariš, 1245 castrum Sarus, 1312 castrum de Saarus, SarosKraj: Prešov | Okres: Prešov | Obec: Veľký Šariš

Stručný popis:
Nachádza sa na skalnatom brale na pravom brehu rieky Torysy. Hrad bol mimoriadne rozsiahly. Dá sa predpokladať, že nadväzoval na Slovanské hradisko. Stal sa kráľovským hradom a sídlom hradného išpánstva. Po tatárskom plene bol vybudovaný ako kamenný., Veľký Šariš
História:
Hrad sa prvýkrát spomína podmenom Sarus. Hrad postavili na ochranu dôležitej obchodnej tkzv. Toryskej cesty. Už od začiatku bol kráľovským hradom. Bol sídlom kráľov v čase, keď sa zdržiavali v Šariši. Nový kamenný hrad, najmä jeho mohutnú hranolovú vežu, postavili po vpáde Tatárov. Prvým známym hradným išpánom bol Michal (1254). Postupnou feudalizáciou krajiny prešiel aj tento kráľovský hrad do majetku feudálnych rodín - prvými boli Soósovci. Jadro hradu pochádza z 13.storočia a opevnenie niekdajšieho predhradia zo 16.storočia. Hrad po nešťastnom výbuchu v roku 1660 pomaly pustol a v roku 1687 daljeho poškodené budovy podpáliť sám hradný kapitán. Odvtedy leží v rumoch.
Exteriér:
Hrad pozdĺžneho pôdorysu s rozlohou 4,5ha a dvoma nádvoriami bol prístupný zo S bránou a padacím mostom. Vstup chránila mohutná delová bašta. Rozsiahle nádvorie obklopoval asi 10m vysoký kamenný múr s baštami, vežami a bastiónmi. Pri stavbe vonkajšieho opevnenia použili valy predhistorického hradiska. Horný hrad, tvoriaci jadro areálu, má vlastné opevnenie pozdĺžneho tvaru, so zaoblenými rohmi. V jeho strede stojí asi 28m vysoká hranolová veža, prístupná len vo výške prvého poschodia. Priveži stál palác s rytierskou sieňou a ďalšie obytné priestory. Hospodárske a obytné budovy pre vojsko, hradné stráže a zamestnancov stáli na dolnom nádvorí.
Súčasný stav:
Z hradu dodnes stojí kamenné obvodové murivo jednotlivých objektov (veže, bašty, palác a opevnenie), miestami so zachovanými otvormi bývalých okien a vstupov. Na niektorých sa zachovala renesančná omietka.
Hradný vrch bol pred niekoľkými rokmi konečne vyčistený, možete si pozriet fotografie po čistení pri návšteve Igora Meňovského na jar v roku 2001 - poslednych 15 fotografií. Návštevník si tak môže urobiť obraz o veľkosti tohoto župného hradu a vidieť aj doposiaľ skryté zrúcaniny.
Pohľad na hradný areál Hlavná veža Hrad a okolie Hlavná veža- iný pohľad
Detail architektúry Náletová zeleň ničí hrad Jedna z okrúhlych veží Interiérové omietky
Západná kruhová veža JV časť hradieb z juhu Vyčistené dolné nádvorie Východné bašty
Východné hradby Východné hradby Východné hradby Západná bašta
Horný hrad Vonkajšie hradby Východná bašta Južná časť dolného hradu
 
Pohľad z hranolovej veže na S Ruina východnej bašty Ruiny horného hradu


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,