Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Šebeš hrad

Šebešský hrad, 1437, 1491 castrum Sebes, Sebeswar, hrádok Šebeš v obci Podhradík


Kraj: Prešov | Okres: Prešov | Obec: Podhradík

Stručný popis:
Nad obcou, ktorej názov pripomína lokalitu hrádku (1427 Waryala - Podhradie) sa vypína zarastená skalná ostrožina na temeni ktorej sa črtajú dnes už málo výrazné zvyšky hradu Šebeš.
História:
Na začiatku 14.storočia sa kopec nazýval Mačka, dnes Zámek. V donačnej listine kráľa Karola Róberta z roku 1315. ktorou potvrdil Tomášovmu synovi rytierovi Synkovi vlastníctvo jeho doterajších majetkov v tejto oblasti, ktorých súčasťou bol aj hrad (castro Sebusku ... in monte Machkakw...), ktorý nechal sám vystavať. To by znamenalo, že v rokoch 1307-1315 bol hrad vystavaný ako kamenný. Na tomto mieste však existoval už predtým majetok zvaný "Hulloudzalasa" - maďarsky v preklade znamená Havranov príbytok - ktorý bol v roku 1285 opustený. Označenie havrana vychádzalo z oblečenia čierneho habitu príslušného rytierskeho rádu (aj Havránok pri Liptovskej Mare), preto predpokladáme (Slivka/Vallašek), že na tomto mieste stál starší, najskôr drevený strážny hrádok. Hrad patril až do roku 1491 Synkovým potomkom. Kráľ Vladislav ho potom daroval mestu Košice, zanikol v roku 1550, keď jho obyvatelia Prešova vypálili. Odvtedy pustol.
Exteriér:

Murovaný hrad bol vystavaný na 8m širokej a 60m dlhej strmej ostrožine. Jej miernejšia východná strana bola zabezpečená do skaly vytesanou 8-10m širokou a 5-6m hlbokou šijovou priekopou. Na okraji plošiny sa tiahol obvodový múr. Na západnej strane stála vo vzdialenosti 5m od jeho okraja kruhová veža s priemerom 5m a múrom hrubým 1,5m. Veža bola postavená v smere prístupu. Vo východnej časti ostrožiny bol na okraji šijovej priekopy obytný palác s rozmermi 9x6m, ktorého západná stena bola zároveň obranným múrom nad vstupom do hradu. Za ním je vo vzdialenosti 21m šijová priekopa. v severovýchodnej časti hradu bolo valové opevnenie.

Pôdorys nakreslil: M.Slivka


Viac
Súčasný stav:
Okrajom hradnej plošiny sa tiahne obvodový múr, ktorého nepatrné zvyšky vidno na južnej strane a v severovýchodnej časti hradu sú v predpolí hradu zreteľné stopy po valovom opevnení.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,