Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Sklabiňa hrad

Sklabinský hrad, Sclabana


Kraj: Žilina | Okres: Martin | Obec: Sklabinský Podzámok

Stručný popis:
Zrúcanina hradu na nevysokom návrší (626m) tesne nad obcou. Sklabinský Podzámik - malá obec v dolnej časti Kantorskej doliny v severozápadnej časti Vetkej Fatry, 9 km na východ od Martina.
História:

Hrad vznikol v prvej polovici 13.storočia na mieste staršieho hradiska. V priebehu 13.storočia sa stal strediskom hradného panstva. V roku 1328 tu sídlila župa. V roku 1436 hrad vyhorel. O niečo neskôr, ho postupne nákladne upravili. Hrad dostal v roku 1527 nového majiteľa, Františka Révayho, ktorý sa stal veľmi skoro dedičným županom Turca. V roku 1554 hrad rozšíril o južné, druhé predhradie. Tieto stavebné úpravy súviseli aj s tureckým nebezpečenstvom, ktoré ohrozovalo predovšetkým južné kraje Slovenska. V rokoch 1610-1612 si Révayovci postavili v treťom predhradí pohodlný renesančný poschodový kaštieľ, ktorý podľa vtedajších obranných požiadaviek opevnili. Kaštieľ bol sídlom Turčianskej župy až do polovice 18.storočia, keď postavili nový župný dom v Martine. Kaštieľ bol obývaný až do roku 1944, keď ho v rámci partizánskych bojov hitlerovské vojská podpálili, odvtedy je v ruinách. V roku 1970 sa uskutočnili opravné práce pri vstupe do areálu, aj v priestore pred ním. V súčasnej dobe sa hrad opravuje znovu.

              
Rytina zo zač. 19.storočia a kresba M.Velbu

Exteriér:

Najstaršou časťou je horný hrad nepravidelného pôdorysu s vnútorným nádvorím, ktoré postupne zastavali obytnými a hospodárskymi budovami. Dominujúcou bola mohutná hranolová veža, situovaná na najvyššom bode brala. V rokoch 1460-1480 hrad prestavali a rozšírili o predhradie na severnej strane, ktoré opevnili dvoma polygonálnymi baštami. V roku 1468 na mieste, kde stála kedysi východná veža, postavili kaplnku. V roku 1554 hrad opravili a dostavali druhé predhradie chránené baštou. 


Pôdorys: Andrej Fiala

Súčasný stav:
Z hradu sa zachovala značná časť murív kaplnky, v ktorej sa zachovali gotické nábehy rebier klenby, časti veže, palácov, hospodárskych budov, opevnenia, bášt i kaštieľa. Miestami stoja múry do výšky niekoľkých metrov, inde sú viditel'né len v teréne. Napriek tomu je pôdorys hradu veľmi dobre čitateľný. Na kaplnke sa zachovali aj ostenia gotických, pôvodne lomených okien, zvyšky omietky a na zrúcanine kaštieľa viaceré renesančné architektonické detaily (okná, portál, nábehy rebier).
Celkový pohľad na hrad Vstup do hradu Hrad od cesty Horný hrad
Révayovský kaštieľ Kaštieľ Obytná bašta Bašta v pozadí kaštieľ
Révayovský palác Interiér kaplnky Kaplnka Celkový pohľad
Kaštieľ a horný hrad Hospodárske stavby Časť kaštieľa Interiér obytnej bašty
Palác z vnútra Kaplnka z boku Z horného hradu Interiér kaštieľa


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,