Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Šomoška hrad

Šomošský hrad, 1323 castrum Somoskw, Somoskew - Drieňový Kameň, občas aj Drienov, Somoskó


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Lučenec | Obec: Šiatorská Bukovinka

Stručný popis:
Hrad Šomoška, vybudovaný z netradičných šesťbokých čadičových stĺpov je unikátom medzi slovenskými hradmi. Leží na maďarskej hranici pri obci Somoskó.
História:

Hrad bol postavený začiatkom 14. storočia rodom Kačičovcov. V roku 1323 daroval kráľ Karol-Róbert hrad Tomášovi Széczényimu. Za jeho éry bol hrad rušným centrom spoločenského života. Hrad patril rodine Széczényiovcov až do roku 1461, kedy tento rod vymrel po meči. Jeho majiteľmi sa stala rodina Lošonciovcov. Pri tureckých nájazdoch v prvej polovici 16. storočia sa hrad Šomoška spolu s ďalšími novohradskými hradmi dostáva do prvej línie. Šomoška dlho odolávala útokom tureckých vojsk. V roku 1554 padol do ich rúk  najdôležitejší hrad Novohradskej župy – Fiľakovo. Z tohto oporného miesta Turci dlhé roky ovládali široké okolie, no napriek tomu 22 rokov neveľký gotický hrad opevnený troma baštami odolával ich náporu. Až roku 1576 fiľakovský beg Ali so silným vojskom dobyl Šomošku, obrancom ktorej velil neskúsený kapitán Mikuláš Modolóczy. Hrad bol z tureckého nadvládia oslobodený až v roku 1593, kedy sa stáva opäť majetkom Lošonciovcov. Anna Lošonciová sa vydáva za Žigmunda Forgáča a po jej smrti hrad prechádza do rúk Forgáčovcov. V 17. storočí za stavovských povstaní hrad poslúžil ako útočisko Bocskaiovcom (v rokoch 1619-1626 bol pánom hradu Bethlen), neskôr prívržencom Thököliho povstania. V roku 1703 sa posádka hradu pridala k povstalcom vedeným Františkom Rákoczim. Po potlačení povstania v roku 1709 prichádza majiteľ hradu Šimon Forgáč o hrad i ďalšie svoje majetky. Šomoška uniká rozkazu cisára zbúrať všetky hrady, stavba však postupne chátrala. Po požiari v roku 1826, spôsobenom bleskom, dali majitelia hradu zachovalé priestory zbúrať, aby neposkytovali útulok nežiadúcim osobám.


Viac
Exteriér:

Pôvodný základ hradu predstavovala stavba, ktorá hradbou uzatvárala relatívne malé trojuholníkové nádvorie. V 15 storočí, kedy sa rozšírili palné zbrane, boli k hradu pristavané k vrcholom trojuholníkového tvaru bašty. Na západe to bola mohutná valcová delová bašta, na juhu podkovovitá bašta a na severe okrúhla vstupná bašta. Za pretrvávajúcej hrozby tureckých útokov v polovici 17. storočia bol hrad doplnený terasou na delostreľbu. 


kliknutím sa dostanete na pôdorys hradu

Súčasný stav:
Hrad zachránila konzervácia a čiastočná rekonštrukcia, začatá v roku 1972 a rozsiahla rekonštrukcia, ukončená v roku 2000. Posledná rekonštrukcia hradu plne obnovila západnú delovú baštu ako aj severné hradobné múry so vstupnou bránou. Aj zostávajúca časť zbytkov hradu je zakonzerovaná.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,