Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Stropkovský hrad

Stropkov hrad


Kraj: Prešov | Okres: Stropkov | Obec: Stropkov

Stručný popis:
Na mieste dnešného kaštieľa a kostola v Stropkove stál pôvodne hrad.
História:
Pozostatky hradu sa nachádzajú v poschodovej budove kaštieľa na východnej strane farského kostola a v gotickom uzávere presbytéria, ktoré bolo pôvodne hradnou kaplnkou. Základy hradu sú pod terénom v okolí farského kostola. Hrad bol pôvodne kráľovským majetkom a od roku 1408 ho držali Perényiovci. Časť hradu pravdepodobne zanikla za vnútropolitických nepokojov ešte pred rokom 1675 a jeho zvyšné časti zbúralo cisárske vojsko v roku 1711. Hradný komplex bol sčasti prestavaný na kaštieľ resp. obytnú stavbu a ostatné fortifikačné objekty boli neskôr rozobrané a použité pri novej výstavbe mesta.
Exteriér:

Vnútorný hrad mal útočištnú vežu, palác s kaplnkou a s vonkajším hradom bol spojený padacím mostom. Vonkajší hrad mal veľkú rozlohu a bol opevnený delovými baštami. Okolo vonkajšieho hradu viedla hlboká priekopa. Hrad, resp. opevnenie plnilo funkciu aj mestskej fortifikácie. Najlepšie si môžete objekt predstaviť z nákresu pôdorysu hradných objektov z roku 1767.

Súčasný stav:

Pôvodný hrad je čiastočne zachovaný sčasti v murivách kaštieľa ktorý stojí na jeho mieste, sčasti v budove kostola (hradná kaplnka a veža) a časť hradu leží stále aj pod povrchom námestia.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,