Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Tibava hrad

Tibavský hrad, Tiba, Tibaváralja, PodhoroďKraj: Košice | Okres: Sobrance | Obec: Podhoroď

Stručný popis:
Neveľký hrádok nad bývalým kameňolomom v severnej časti obce signalizuje i jej samotný názov - Podhoroď, ktorý sa v roku 1404 spomína ako Varalya - Podhradie.
Exteriér:

Oválno-elipsovitú dispozíciu hrádku predurčil samotný terén. V severozápadnom a juhovýchodnom smere má dĺžku 40 m a jeho šírka dosahuje 13 až 15 m. Hrádok pozostáva z kruhovej čelnej veže, postavenej v smere prístupu v juhovýchodnej časti. Mohutná veža s vonkajším priemerom 11 m sa zachovala iba v prízemnej časti, ktorá bola v interiéri (priemer 3 m) zastropená valenou klenbou (zachovali sa jej nábehy). Prízemie bolo s poschodím spojené úzkou 120 cm širokou schodišťovou chodbou. Zo severozápadnej strany bol priamo k veži a k obvodovému opevneniu pristavaný palác s vnútornými rozmermi asi 9 x 7 m. Neveľké nádvorie hrádku bolo obohnané pomerne silným kamenným murivom, ktoré je v základoch široké až 250 cm. Jediný možný prístup do hrádku bol z východnej strany, pričom sa prístupová cesta vretenovito stáčala z južnej strany brala, kde bola chránená čelnou vežou. Samotná brána bola osadená medzi obvodové opevnenie a masívne nárožie paláca, kde sa v terénnom zlome dodnes zachovala asi 3 m široká preluka.

Súčasný stav:
Pri prieskume boli v areáli hrádku objavené keramické fragmenty z 13.-14. storočia. Problematický je nález 25 rím­skych mincí, ktoré v roku 1946 odovzdal do zbierok Slovenského národného múzea v Martine J. Dudík. Údajne boli nájdené v plátennom vrecúšku na nádvorí hrádku (Hist. Slovaca VI-VIl, 1948-49, s. 272).


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Fotografie

Práve sme sa vrátili z východu a čoskoro pribudnú fotografie hradu v Podhorodi a aj v Choňkovciach.

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,