Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad, de Trenchin (1193), Trincinensis (1208), Trinchiniensis (1229), Trencyn (1232)


Kraj: Trenčín | Okres: Trenčín | Obec: Trenčín

Stručný popis:
Renovovaný rozľahlý hrad, týčiaci sa na strmom brale priamo nad mestom, charakteristická dominanta nielen mesta Trenčín, ale aj stredného Považia.
História:
História hradného brala siaha do obdobia Rímskeho impéria, čo dokazuje nápis na ňom, hlásajúci víťazstvo II.rímskej légie nad Germánmi pri Laugaríciu z roku 179 n.l.
Dnešný hrad vznikol pravdepodobne na mieste hradiska. Prvou preukázateľnou architektúrou na návrší bola kamenná obytná veža a rotunda z 11. storočia, keď hrad slúžil na ochranu kráľovstva a západného pohraničia. Koncom 13. storočia sa dostal do majetku palatína Matúša Čáka, významného oligarchu, ktorý ovládal veľké územia a stal sa legendárnym "pánom Váhu a Tatier". Jeho stavebnú činnosť môžeme sledovať predovšetkým pri rozšírení a úprave blokovej obytnej veže z 11. storočia, ku ktorej pristaval aj obytný palác v mohutnom opevnení. Veža, dodnes nazývaná Matúšova, je určujúcim prvkom a dominantou širokej siluety. Po Matúšovej smrti patril hrad až do konca 15. storočia panovníkovi. Horný hrad rozšíril kráľ Ľudovít z Anjou o nový palác a opevnenie. Žigmund Luxemburský daroval hrad svojej manželke Barbore, pre ktorú dal v prvej tretine 15. storočia vybudovať nový palác a kaplnku. Všetky tieto budovy boli čiastočne obnovené a dnes sa využívajú na muzeálne účely. Pätnáste storočie bolo storočím ďalšieho zosilňovania opevnenia, vyvolaného husitskými výpravami, ktoré v tom čase smerovali na Slovensko. Koncom 15. storočia získal hrad spolu s mestom Štefan Zápoľský a začal s rozsiahlymi prestavbami. Hradné budovy boli cieľom tureckej expanzie už začiatkom 16.storočia. Napriek Zápoľského opevňovacím prácam hrad v roku 1527 dobyl Katzianer (generál kráľa Ferdinanda I.). Obnova a rozšírenie rozsiahleho opevnenia, ktoré kladie Trenčiansky hrad popri Spišskom hrade a Devínskom hrade medzi najrozsiahlejšie európske hrady, sa uskutočňovali v rokoch 1540-60. V tom čase vybudovali delostreleckú hviezdicovú obranu podľa projektov talianskych architektov a zmodernizovali budovy podľa dobových vzorov. Zmenila sa aj silueta hradu - vysoké gotické strechy vymenili za horizontálne renesančné atiky s lastovičími chvostmi, ktoré boli typickým talianskym prvkom 16. storočia. V roku 1790 sa v meste rozšíril požiar, ktorý zachvátil aj hrad. V polovici 19. storočia, ked si myšlienky pamiatkovej starostlivosti začali raziť cestu aj v Uhorsku, zakonzervovali poškodené objekty a zabezpečili ich tak pred dalším rozpadom. Od konca 50-tych rokov minulého storočia sa na hrade uskutočňuje jeho komplexná obnova a konzervácia opevnenia. Obnovené objekty sa postupne využívajú na muzeálne účely a pre expozície.
Medirytina Boutatsa pred 1676 Medirytina Boutatsa pred 1676 Rytina zo zač. 19.stor Kresba: Thomas Enders Kresba: Thomas Enders
Kresba: Thomas Enders Kresba: Thomas Enders Fotka zo zač. 20. stor. Pohľadnica z 50tych rokov Pohľadnica zo 60tych rokov
Interiér:
Priestory Matúšovej veže dokumentujú bývanie šľachty z polovice 11. storočia, neskôr goticky upravené a sprístupnené novým schodišťom, ktoré koncom 13. storočia pristavali k staršej budove. Interiér Barborinho paláca a delovej bašty má moderne rekonštruovaný klenbový systém. V priľahlých palácoch je inštalované lapidárium kamenných architektektonických článkov, nájdených v sekundárnej polohe počas pamiatkovej obnovy. Zvyšky palácov s nástennými maľbami z obdobia gotiky a renesancie. Postupne sa rekonštruujú ďalšie interiéry a sprístupňujú v nich jednotlivé expozície.
zachovaná imitácia kvádrovania na veži zo 14.storočia zachovalý gotický portál dverí vo veži - prvé podlažie krb v obytnej nepriechodnej miestnosti Matúšovej veže vstup na točité kamené schodište vo veži zdobený neskorogotický portál s lístkovým motívom
interiér arkiera na Barborinom paláci z 15.storočia veľká sieň Barborinho paláca výmaľba okenných otvorov v Barborinom paláci interiér východnej veže - hladomorne s expozíciou portál v staršom paláci pri veži
Exteriér:

Areál Trenčianskeho hradu pozostáva z charakteristického súboru hradných palácov s dominujúcou Matúšovou vežou, ku ktorej priliehajú reprezentačné gotické paláce - Matúšov, Ľudovítov, Barborin, a kaplnka. Na nádvorí sa zachovali základy predrománskeho karnera a pozostatky kruhovej rotundy, ktorá zanikla pravdepodobne začiatkom 15. storočia. Budovy v dolnej časti hradu charakterizovala predovšetkým obranná a hospodárska funkcia. Dominuje tu delová bašta pristavaná ku kaplnke a zvyšky hospodárskych budov a mlyna, ktoré sa archeologicky zistili a v základoch vyznačili. Na nádvorí sa zachovala povestná Omarova studňa, ktorú však navzdory povesti začali hĺbiť Katzianerovi vojaci okolo roku 1557 a dokončili ju v rokovh 1564-70. Na Matúšovej veži je kvádrovanie zo 14. storočia.

Medirytina Boutatsa pred 1676 Pôdorys hradu od A.Fialu Detail horného hradu Model umiestnený na hrade
Súčasný stav:
Na hrade sú umiestnené historické expozície Trenčianskeho múzea (zal. 1877), vzťahujúce sa na dejiny regiónu a samotného hradu. Upútava najmä expozícia historického nábytku a feudalizmu, inštalovaná v Barborinom paláci, cenné zbrane, obrazy ako aj praveké a národopisné exponáty v Ľudovítovom paláci a stála hradná galéria (v hospodárskej budove hradu). Okrem toho sú tu inštalované archeologické zbierky a nálezy získané počas archeologických výskumov na hrade. Expozície na hrade sú prístupné verejnosti po celý rok denne okrem pondelka od 9. do 12. h a od 13. do 17. h. Jedinečný je výhľad z ochodze Matúšovej veže - otvorí sa pred vami široká krajina, mestské architektúry z leteckého pohľadu a najmä mohutné gotické a renesančné opevnenie, vybiehajúce ďaleko do lesného porastu Breziny.
letecký pohľad na hrad zo 60tych rokov horný hrad pred zahájením rekonštrukčných prác horný hrad čiastočne zrekonštruovaný letecký pohľad na hrad v roku 2000 celkový pohľad na hrad z diaľnice
celkový pohľad na hrad z hlavného námestia horný hrad z Matúšovej ulice cestou na hrad horný hrad z rozľahlého nádvoria dolného hradu opevnenie s baštou a delostreleckou plošinou od Breziny renesančný vstup do hradu - predbránie - dve bašty
prvá brána do hradu, pohľad od hodinovej veže hodinová veža s druhou bránou hodinová veža s rekonštruovaným vstupom na ochozu a pavlačou pohľad na horný hrad od studne vonkajšie murivo sobášneho paláca na SV hradu
fragmenty murív stavieb v SV časti hradu, na konci hladomorňa obranný múr hradu od hladomorne k delostreleckej pozícii za stromom vstup do stredného hradu, vpravo cisterna parkanový múr na východe hradu a hladomorňa SV priečelie Barborinho paláca s renesančnou atikou
medzibránie a brána stredného hradu pohľad na komplex horného hradu z opevnenia stredného hradu Jeremiášová delová bašta, pred ňou mohutné múry južného opevnenia južné opevnenie od Jeremiášovej bašty v pozadí Mlynská veža Mlynská veža - pohľad zdola parkanu
západná časť južného opevnenia napájajúca sa na mestské hradby východná časť južného opevnenia a dno parkanu zakončenie západnej časti južného opevnenia pamätná tabuľa štefana I. Ilesházyiho nad vstupom do horného hradu  fragmenty nerekonštruovaných stavieb v JV časti horného hradu


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

otazka

to tu este nie je ziaden prispevok???
(zeby som bol niekde prvy?)

Presnejšie info

Zdravím,
pre presnejšie informácie o otváracích hodinách, výške vstupného, pripravovaných akciách na Trenčianskom hrade,
odporúčam pozrieť si web stránku www.muzeumtn.sk.

Tento kontakt je uvedeny...

...v casti pristup, aj s telefonom a mailom na TN Muzeum.

Kaštieľ bol pôvodne

Kaštieľ bol pôvodne prízemnou budovou postavenou v prvej polovici 17. storočia v renesančnom slohu. Jeho zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. Posledná rozsiahla prestavba bola v roku 1819, kedy objekt dostal klasicistickú podobu a ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do neorenesančného výrazu. V roku 1972 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Kompletná pamiatková obnova bola ukončená v roku 1987 a kaštieľ si zachoval romanticko-historický vzhľad.1972 Ford Torino AC Compressor

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,