Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Turniansky hrad

hrad Turňa, Thorna, Tornauara, Torna, Turňa nad Bodvou


Kraj: Košice | Okres: Košice - okolie | Obec: Turňa nad Bodvou

Stručný popis:
Zrúcanina hradu na krasovom kopci, vybiehajúcom zo Zádielskej planiny na juh nad Turniansku kotlinu. Lokalita je priamo nad mestom Turňa nad Bodvou, len 5 km od hranice s Maďarskom., Turňa nad Bodvou
História:
Hrad vznikol pravdepodobne v polovici 13. storočia, po zrušení pôvodného kráľovského dvorca. Postavili ho po tatárskom vpáde na ochranu cesty vedúcej z Gemera na Spiš. Lokalitu dostal predchodca rodu Tornayovcov ako odmenu za služby, ktoré preukázal pri obrane krajiny počas vpádu Tatárov do Uhorska. Jeho môžeme považovať za stavebníka kamenného hradu. Obec bola dovtedy tiež kráľovským majetkom. V listinách sa uvádza, že hrad postavili až v roku 1357, keď sa obec stala strediskom hradného panstva. Vtedajší majiteľ Ján Tornay však hrad v tomto roku rozšíril a opravil. Išlo teda o prestavbu staršieho hradu, ktorý Rodine Tornayovcov patril do roku 1406. Po vymretí rodu, ktorý si odvodzoval svoje meno od názvu lokality, hrad získal na krátky čas Štefan Šafár z Branča (1409), od ktorého majetky získali Bebekovci. Okolo roku 1448 ho obsadili Jiskrove vojská. Imrich Zápoľský kúpil hrad v roku 1476 a príslušníci tejto rodiny vlastnili tunajšie majetky do 1531. V rokoch 1540-50 vykonali na objekte nové opevňovacie práce, ktoré si vynútilo turecké nebezpečenstvo. Bol súčasťou veľkej protitureckej pevnostnej sústavy, patriacej k pohraničným hradom. Napriek týmto stavebným prácam Turci hrad v roku 1652 obsadili. Za stavovského povstania v 17. storočí, vedeného Thökölym, dal generál Schultz v roku 1685 hrad zbúrať. Odvtedy je v ruinách. O jeho obnovu sa snaží združenie na záchranu Turnianskeho hradu, podľa projektu pamiatkovej obnovy zo 70tych rokov minulého storočia. 
Oceľoryt Ľ.Rohbocka z r.1856  Oceľoryt Ľ.Rohbocka z r.1856  Kresba hradu a okolia z 19.storočia Starý akvarel z 19.storočia
Exteriér:

Najstaršou časťou areálu je v jeho jadre stojaca hranolová veža, pôvodne prístupná len z výšky prvého poschodia. Mala vlastné opevnenie. V roku 1357 hrad rozšírili o nový gotický palác, situováný severne od veže, s ktorým bola pravdepodobne spojená. Mladší palác stál na východnej strane nádvoria. Pri veľkej renesančnej prestavbe postavili na juhozápadnej strane delovú baštu a dve bašty na juhu a východe. Pravdepodobne z tohto obdobia pochádza aj mohutný severozápadný bastión, chrániaci hrad od prístupu.  


Pôdorys D.Menclovej

Súčasný stav:
Zo stredovekého hradu dodnes stoja múry jednotlivých objektov (bašty, múry opevnenia, paláce, veža) a v teréne je viditeľná skladba jednotlivých priestorov. Klenby a architektonické detaily sa nezachovali, ale je tu pekná nohavicová strieľňa a poznateľná je aj šírka cesty, ktorou bol hrad spristupnený - v skalnom podloží sú vyjazdené stopy po kolesách vozov. Hrad by si zaslúžil dôkladné očistenie od stromov a náletových drevín, ktoré znepríjemňujú pohyb po areáli. Na SZ bastióne vidno stopy po odkopávaní závalu a výrube drevín. Uvidíme, ako časom dopadne jeho konzervácia a držíme záchranárom palce.
Celkový pohľad od cesty vľavo veža, vpravo JZ bašta pohľad z východu palác a východné bašty prístupová cesta v skale
mohutný bastión a časť vstupu veža z bastiónu hospodárska budova v dolnom hrade vľavo veža a vpravo hosp. budova palác a záp. bašta
ten istý pohľad v zime časť paláca na západnou baštou interiér hosp. budovy interiér paláca pri záp. bašte palác a východná bašta
časť klenby v paláci východná bašta, v pozadí palác interiér východnej bašty vých. bašta a vonkajšie opevnenie nohavicová strieľňa v dolnej časti hosp. budovy


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

There is an article at

There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet.pass4sure 70-512
pass4sure
pass4sure 70-351
pass4sure 70-452
pass4sure 70-403
pass4sure 70-528
pass4sure 70-638
pass4sure 70-177
pass4sure 70-502
pass4sure 70-659
pass4sure 77-601
pass4sure 70-541
pass4sure 98-365
pass4sure 70-671
pass4sure 70-505
pass4sure 74-404
pass4sure mb3-859
pass4sure 70-443
pass4sure 70-453
pass4sure 98-367
pass4sure 70-519
pass4sure 70-672

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,