Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Vígľašský hrad

Vígľašský zámok, Vígľaš, Weegles, Vygles, Wigles, Végles


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Detva | Obec: Vígľaš

Stručný popis:
Rozhľahlé a dosť zachovalé zrúcaniny hradu na vyvýšenej terase nad obcou, pri hlavnej ceste a železničnej trati. Pred vypálením v roku 1945 jeden z našich najkrajších zámkov.
História:
Podľa ústnej tradície hrad vybudovali vraj križiaci ešte v 13. storočí. Tento pôvodne gotický hrad, sa spomína v roku 1393. Neskôr bol kráľovským majetkom alebo majetkom korunných kráľovien. Koncom 14. storočia ho prestavali na poľovnícky zámok a kráľ Žigmund v okolitých lesoch usporiadal mnohé poľovačky. V rokoch 1490-1527 a 1559-1848 patril rozličným šľachtickým rodinám, najmä Raškovcom, Dobóovcom, Csákyovcom a Eszterházyovcom. Bol strediskom rozsiahleho panstva Vígľaš. V 16. a 17. storočí ho prebudovali na protitureckú pevnosť. Opevnili vonkajšie múry a pristavali dve veže. I keď odolal tureckým nájazdom, väčšina obcí panstva spolu s osadou Vígľaš bola poplatná Turkom sídliacim vo Fiľakove. V 18. storočí ho Esterházyovci prestavali na hradný kaštieľ, vtedy vybudovali aj nové krídlo, upravili nádvorie a interiéry a prefasádovali ho. V roku 1891 sa uskutočnili menšie romantické úpravy objektu. V bojoch pri prechode frontu 1945 vyhorel a odvtedy je zrúcaninou. V posledných rokoch prebieha pokus o záchranu zámku. Zrekonštruovala sa časť opevnenia a v roku 2002 aj vstupná veža zámku.  
Rytina Nypoorta z roku 1686 Kresba hradu od A. Djuračku Kresba nádvoria hradu z 19.storočia Fotografia z 30tych rokov 20.storočia
Interiér:
Zachovali sa časti klenutých miestností, pivničné pristory s gotickým portálom a krbom, prevažná časť architektúry kaplnky a priľahlých
priestorov. Reprazentačné miestnosti majú stopy po barokových vykurovacích telesách a omietky. Objektu však chýba strecha, čo urýľchuje zánik interiérových detailov - v miestnostiach na prvom podlaží sa prepadá klenba, arkádové chodby na poschodí zarastajú náletovou zeleňou a omietky sú v značne deštruovanom stave. 
Chodba na poschodí, vpravo otvor na prikladanie Prepadnutá klenba a náletová zeleň v izbách na 1.posch. Arkáda na prízemí, už bez omietok Reprezentačné schodiako na 1.poschodie V rohu miesto pre vykurovacie teleso - barokový int.
Gotický portál v pivničných priestoroch Krb v pivnici Vchod do pivničných priestorov s vybratím pre prenos sudov Premurovaná nika a renesančná omietka s kosoštvorcovým vzorom Pôvodne renesančné ostenie okna nad  neskôr upravovaným oknom
Exteriér:
Objekt mal tri obytné krídla okolo obdĺžnikového dvora, v jednom z nich bola gotická kaplnka a nebol opevnený. Obranu zabezpečovala predsunutá veža a strieľne pri vstupnej bráne, plus jedna štvorcová bašta na SZ nároží s niekoľkými stupňami strelných otvorov. V 16.storočí pri zosilnení opevnenia postavili obvodový obranný múr s okrúhlymi nárožnými baštami. Vstupná brána s padacím mostom bola začlenená do opevnenia a v poslednom období opevňovania začiatkom 17. storočia postavili na dvoch nárožiach delové bašty. Od polovice 18. storočia ho Esterházyovci barokizovali na pohodlné panské sídlo - na vonkajšom nádvorí postavili hospodárske budovy a vo vnútornom nádvorí pristavali k prízemiu arkády s pilierami. Na poschodí nad arkádami bola chodba so zamurovanými oknami. Miestnosti na prvom poschodí dostali nové barokové klenby. Koncom 19. storočia sa pokúšali o romantickú rekonštrukciu (neogotické a neorenesančné detaily - hlavne atika). 
Pôdorys od A.Fialu 1966 Fotografia Eugena Vasiliaka Fotografia Eugena Vasiliaka Fotografia Eugena Vasiliaka
Súčasný stav:
Z pôvodnej gotickej stavby sa zachoval priestor a členenie kaplnky, priľahlých reprezentačných miestností, časti prízemia a opevnenia. Ďalšie opevnenie zo 16. storočia má štyri nárožné veže. Na jednej z nich pekný renesančný detail a vnútri zachovalé špalety strieľní. Zachovala sa aj baroková arkáda a fasády obytných krídel. Atika, ktorá je výrazným prvkom siluety hradu, je prevažne z konca 19. storočia. V súčasnej dobe púta pozornosť opravená vstupná brána, ktorá bude slúžiť pravdepodobne ako zázemie na hospodárenie s objektom. Na nádvorí objektu je zarastená skládka materiálu, v roku hlavného nádvoria sa zrútila interiérová fasáda - dôkaz premočenia a statického porušenia objektu. Obvodový obranný múr je rekonštruovaný a v zadnej časti je zastrešená viacpodlažná budova, ktorá tiež môže plniť úlohu zázemia pre ďalšiu rekonštrukciu. Hrad priam volá po záchrane a jeho bezproblémová dostupnosť, blízkosť obce a zázemie ho na záchranu priam predurčujú.
Vstupná brána v roku 2001 po rekonštrukcii v 2002 Vstupná brána z vnútra areálu a po rekonštrukcii hospodárska stavba pri vstupnej bráne
Vstupné nádvorie, južné krídlo s bránou a renesančnou vežou renes. veža so strieľňami brána do vnútorného nádvoria v južnom krídle vnútorné nádvorie a arkáda na západnom krídle objekt kaplnky v severnom krídle - vonkajší pohľad
kaplnka s nosníkmi klenby a stĺpmi arkáda a zrútená časť na roku záp. a severného krídla zámku baroková nika na záp. krídle, viditeľné prestavby operák na zadnej časti záp. krídla zámku pekné zdobenie got. okna na záp. krídle
operáky a renes. veža na južnom krídle rekonštruovaná budova a zadná časť záp. krídla severné krídlo a rekonštruovaný obvodový múr od SZ operáky s prechodom na sev. krídle renesančná výzdoba na renes. veži v južnom krídle


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

There is an article at

There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet.
passforsures \ pass4sure mcts \ pass4sure mcp \ pass4sure mcpd \ pass4sure crm \ pass4sure mcdba \ pass4sure mcdst \ pass4sure mcitp \ pass4sure mcse \ mcts certification \ mcp certification \ mcpd \ crm certification \ mcse 2008 \ mcdst \ mcse

There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet.
pass4sure \ mcse 2003 \ microsoft certification \ mcitp certification \ mcitp braindumps \ microsoft dumps \ mcsa certification \ pass4sure 70-680 \ pass4sure 70-640 \ pass4sure 70-662 \ pass4sure 70-642 \ pass4sure 70-649 \ pass4sure 70-667 \ pass4sure 70-646 \ pass4sure 70-647 \ pass4sure 70-432 \ pass4sure 70-290 \ pass4sure 70-643 \ pass4sure 70-401

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,