Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Vyškovce nad Ipľom hrad

Vyškovce, 1315 castrum Vysk, 1323 castrum Wysk, Visk, Ipolyvisk


Kraj: Nitra | Okres: Levice | Obec: Vyškovce nad Ipľom

Stručný popis:
Nepatrné zvyšky hradu ležia v lokalite bývalého rímskeho tábora, na brehu Ipľa, tesne pri hraniciach s Maďarskom.
História:
Vyškovce sú jednou z najstarších obcí Hontu. V roku 1156 daroval ostrihomský arcibiskup desiatok z nej svojej kapitule. V roku 1256 ju získal kráľ Belo IV. výmenou za polovičku Šiah. Hrad sa spomína sa v rokoch 1303, 1312, 1315 a 1323. Neskoršími pánmi bol Eszterházyovci.
Exteriér:

Hrad bol postavený v lokalite niekdajšieho rímskeho táboriska na brehu rieky a jeho nepatrné zvyšky ležia na brehu Ipľa. Sú to len zvyšky nesúvislých, vegetáciou zarastených základov múrov.

Súčasný stav:

Hradné zvyšky sú zarastené vegetáciou, ale konfigurácia terénu dáva jasne najavo, že tu stál nejaký objekt. Predstavu o veľkosti hradu však môžu skresľovať aj stopy po tábore a preto je ťažké určiť čo i len približnú dispozíciu z povrchového prieskumu.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,