Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Zemplín hrad

Zemplínsky hrad, hradisko Zemplín, 1219 Zemlun, Zemplin, Zemlyn, 1233 de Zemplyen, Zemplén


Kraj: Košice | Okres: Trebišov | Obec: Zemplín

Stručný popis:
V potiskej nížine, uprostred obce Zemplín sa vypína mohutné opevnenie na kopci Várheď, čo znamená hradný vrch.
História:
Pôvodne opevnenie z obdobia keltsko-dáckej symbiózy, neskôr veľkomoravské hradisko. Začiatkom 11. storočia sa znovuopravením hradieb stáva významným oporným bodom pri vytváraní uhorského štátu. Nielen že zabezpečoval severnú hranicu, ale stal sa aj centrom komitátnej správy. Aj keď bolo centrum komitátu na blízkom hrade Potok (Sarospatak – HU), tu bolo sídlo župného úradníka. Prvá písomná zmienka o hrade Zemlun je z roku 1219. V 13. storočí vzrastá význam hradu, pretože sa stáva hlavnou rezidenciou župana zemplínskeho (ale šľachtického) komitátu, rozprestierajúceho sa od Tisy, po hrebene Karpát. V podhradí sa konali významné trhy a vyberalo sa kráľovské mýto. Od roku 1331 do konca 16. storočia patril rodine Drugetovcov.
Exteriér:
Oválna opevnená plocha s rozlohou 2,4ha, pôvodne veľkomoravské hradisko, na ktorom tvorí opevnenie zemný násyp s drevenou výstužou vysoký okolo 5m. Hradba zemného komitátneho hradu bola v 11. storočí opravená. Na nádvorí hradiska približne v jeho strede na vyvýšenom mieste, stál románsky sakrálny objekt z 12. storočia, dedikovaný sv.Jurajovi, typickému patrónovi opevnených sídiel z najstaršieho obdobia. V jeho blízkosti musela existovať kamenná stavba – jadro hradu, v ktorej býval úrad zemského župana a neskôr župan. Podobu hradu nepoznáme, aj keď sa pri výskume v roku 1955 narazilo na kamenné zvyšky muriva.
Súčasný stav:
V areáli sa nachádzajú dve sakrálne stavby, z ktorých kostol patriaci reformovanej cirkvi ukrýva v sebe románsku stavbu. Areál hradu slúži ako cintorín.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,