Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Beladice kaštieľ

Szentiványiovský kaštieľ Beladice


Kraj: Nitra | Okres: Zlaté Moravce | Obec: Beladice

Stručný popis:
Barokovo-klasicistický trojtraktový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia v tvare L s parkom a areálom hospodárskych budov na okraji historickej časti obce Beladice.
História:
Pôvodne tu stál (ešte v roku 1620) dnes už nejestvujúci renesančný kaštieľ. V jeho susedstve postavili koncom 18. storočia nový kaštieľ, prízemný neskorobarokový objekt, ktorý v roku 1810 vyhorel. Neskôr ho empírovo upravili. Zásadne ho však prestavali pre O. Szentiványiho v roku 1874 podľa projektov V. Balogha v romantickom, neobarokovo-klasicistickom slohu. Hlavnú budovu nadstavali o ďalšie poschodie, na nádvorí umiestnili ďalšie poschodové administratívno-hospodárske krídlo a upravili staré prízemné krídlo, čím vznikol ústredný vstupný priestor doplnený pravidelne riešenou zeleňou, park neskôr prebudovali.
Interiér:
Centrálnym priestorom dispozície je schodište vedúce do reprezentačných priestorov na poschodí. V prízemí sa zachovali kazetové drevené stropy a drevené obloženie stien, zvyšky knižničného zariadenia a historické kachle. Knižničný fond a historické obrazy previezli do Univerzitnej knižnice a Slovenskej národnej galérie v Bratislave.
Exteriér:
Poschodová budova s pôdorysom tvaru písmena T; hlavná fasáda je orientovaná do parku. Rytmicky členená fasáda v prízemí s rustikou má v strede vystupujúci rizalit s balkónom pred niekdajšou slávnostnou sálou. Ku kaštieľu prilieha zimná záhrada, riešená v zjednodušených neoklasicistických formách.
Súčasný stav:
Dnes je v objekte kaštieľa poľnohospodárske učilište a stredná škola, ktorá využíva aj okolité hospodárske budovy v areáli.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

There is an article at

There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet.
thepass4sure \ pass4sure mcts \ pass4sure mcp \ pass4sure mcpd \ pass4sure crm \ pass4sure mcdba \ pass4sure mcdst \ pass4sure mcitp \ pass4sure mcse \ mcts certification \ mcp certification \ mcpd \ crm certification \ mcse 2008 \ mcdst \ mcse \ mcse 2003 \ microsoft certification \ mcitp certification

Latest Microsoft Pass4sure

Latest Microsoft Pass4sure MCP exam questions and answers are provided to the customer by Pass4sure. The Microsoft exam questions are immediately ABS Control Module available for printing after the purchase. These exam questions and answers make the Microsoft Microsoft Certified Professional exam very much easier for the candiates and once the practice test is taken it will definitely make success a guarantee.

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,